Nyheter

Illustrasjon: AdobeStock

Hvorfor er det viktig at du som er tillitsvalgt vet noe om hva kunstig intelligens på arbeidsplassen handler om? Meld deg på kickoff-webinar tirsdag 2. mai – klokka 11.00-11.35.

Kravutveksling onsdag 26. april. Forhandlingsleder for YS Privat, Anneli Nyberg og Virkes forhandlingsleder Torgeir Kroken. Foto: Ulrik Øen Johnsen

- Vi forventer økt kjøpekraft for våre medlemmer, på linje med resultat fra oppgjøret mellom YS og NHO, sier Anneli Nyberg, leder for YS Privat. Onsdag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og Virke. 

Negotias 1. nestleder Eirik Bornø og spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen deltok i forhandlingsdelegasjonen til YS Spekter.

YS-medlemmene i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 14 625 kroner i året. Forhandlingene fortsetter nå lokalt.  

Løsning i konflikten! Negotia-leder Monica A. Paulsen (foran til høyre) og YS-nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen med Negotia-medlemmer ved Felleskjøpet på Kløfta. Foto: Kathrine Fosnes Olsen

YS og NHO har nå kommet til enighet. Storstreiken er dermed avsluttet.  - Jeg vil rette en stor takk til alle som har stått på for et historisk godt resultat, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Nestleder i YS, Lizzie Ruud Thorkildsen (foran til venstre), tok turen innom de streikende Negotia-medlemmene på Kløfta. - Jeg er stolt over å være en del av fellesskapet i YS som nå kjemper sammen for rettferdige lønnstillegg, sier hun. Ved siden av Thorkildsen, Ann Kristin Sønmør Nygaard, hovedtillitsvalgt i Felleskjøpet Agri. Foto: Terje Bergersen

På streikens fjerde dag tok YS-nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen seg en tur til Negotia-medlemmene ved Felleskjøpet På Kløfta. - Jeg er imponert over medlemmene som står i dette, sier hun.

Streikende Negotia-medlemmer ved Felleskjøpets butikkutsalg i Drammen. Foran, tillitsvalgt Karina Steen. De øvrige, fra venstre: Hallgjerd Seim Paulsen, Hilde Helene Flaten, Sigurd Kongsjord og Tom Erik Thomassen. Foto: Terje Bergersen.

Streiken var i gang fra mandag morgen. Blant dem som er på plass med streikevestene på, er Negotia-medlemmene ved Felleskjøpets butikkutsalg i Drammen.

Klarte ikke å finne løsning. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland, YS Privats forhandlingsleder, Anneli Nyberg (til venstre), og NHOs forhandlingsleder Nina Melsom. Foto: Eirik Bornø

YS og NHO klarte ikke å komme til enighet til tross for 17 timers mekling på overtid. Dermed går nær 1450 YS-medlemmer ut i streik. I Negotia tas rundt 100 medlemmer i Felleskjøpet Agri ut.

Negotias meklingsdelegasjon: Monica A. Paulsen (forbundsleder), Kathrine Fosnes Olsen (rådgiver) og Anne K. Nordvang (rådgiver). Foto: Eirik Bornø

Natt til søndag varslet YS om at en ny pulje medlemmer tas ut i en eventuell streik. 

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

OBS! MEKLINGEN FORTSETTER PÅ OVERTID. I dag er partene – YS og NHO - samlet til innledende møte med Riksmekleren fra kl. 12.00.

Fra kravoverleveringen mandag 27. mars. YS-delegasjonen til venstre og NHO til høyre. Foto: Siv Bjelland, Delta.

I underkant av 1 500 YS-medlemmer vil bli tatt ut i streik hvis YS og NHO ikke blir enige innen meklingsfristen natt til søndag 16. april.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Årets lokale lønnsforhandlinger nærmer seg, og en viktig del av forberedelsene er Negotias lønnskonferanser. Nå er det klart for påmelding.

Nils Blomhoff og Anne Kathrine Nordvang, henholdsvis nestleder og rådgiver i Negotias arbeidslivsavdeling, er deltakere i YS-delegasjonen ved de samordnete forhandlingene mellom YS og NHO.

Torsdag ble det brudd i de sentrale lønnsforhandlingene mellom YS og NHO. Nå går oppgjøret til mekling etter påske.

Startskudd i lønnsforhandlingene mellom YS og NHO mandag 27. mars. YS Privat-leder Anneli Nyberg presenterer kravene. Foto: Trygve Bergsland

Mandag startet årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. YS forventer lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre deres rettmessige andel av verdiskapningen i virksomhetene.

Alltid organisert. – Jeg hadde ikke regnet med å trenge så mye hjelp i arbeidsforholdet, men har alltid vært organisert for det, sier John Lillegård. Foto: Terje Bergersen

Medlem John Lillegård fikk bistand fra Negotia i arbeidsforholdet tre ganger. – Hjelpen jeg fikk var helt avgjørende for utfallet av sakene jeg hadde, sier han.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke er blitt enige om årets garantitillegg. Tillegget innebærer en heving av øverste trinn (6) i minstelønnssatsene med 8 kroner per time.

Tillitsvalgte klare for input til lønnsoppgjøret. Foran, fra høyre: Sofie Kvalsund-Grøvdal (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjon, Wenche Brynjulfsen (Torghatten Nord), Svein Åge Haugli (Strand Unikorn) og Anita Steinnes (Brunvoll Volda).

Rundt 100 tillitsvalgte deltok på Negotias tariffkonferanse torsdag 9. fredag 10. mars. Status i norsk økonomi og det kommende lønnsoppgjøret var dominerende post på programmet.

Illustrasjon: AdobeStock

På den internasjonale kvinnedagen går 15 nordiske fagforeninger sammen om et opprop for et mer likestilt arbeidsliv.

Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

YS-forbundet Parats medlemmer i Norsk Luftambulanse er i streik.  - Vi gir dem vår fulle støtte, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

- Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger, viser at det er rom for at også de ansatte skal få ut sin del av verdiskapingen, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Her på YS' inntektspolitiske konferanse tirsdag. Foto: Terje Bergersen

- YS krever at våre medlemmer får sin del av verdiskapingen. Vi ser at forskjellene øker, advarer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

- Vi kan ikke akseptere et nytt år med reallønnsnedgang for medlemmene våre, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Tallene i TBUs foreløpige rapport viser at nær alle lønnstakergrupper opplevde reallønnsnedgang i 2022. - Det er andre året på rad at dette skjer. Vanlige arbeidstakere kan ikke betale hele regningen for den økte prisveksten og inflasjonen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker