Nyheter

Kimiya Sajjadi og Big Enough Global ble tildelt YS' Likestillingspris 2021 for sitt arbeid for et flerkulturelt arbeidsliv. Her med Hans-Erik Skjæggerud, juryleder og 1. nestleder i YS. Foto: Siv Bjelland

Likestillingsprisen vil som vanlig bli delt ut på YS-konferansen som i år arrangeres 25. oktober. Juryen for prisen ber om forslag til kandidater innen 23. august.

Arbeidslivets representanter i bransjeprogrammet. Fra venstre: Espen Lynghaug (NHO Mat og drikke), Endre Lie (Fellesforbundet/LO) og Eirik Bornø (Negotia/YS). Foto: Terje Bergersen

Nylig nedsatte regjeringen tre nye bransjeprogram hvor målet er å utvikle relevante tilbud innen etter- og videreutdanning. Negotias 1. nestleder Eirik Bornø representerer YS/Negotia i programområdestyret for jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen.

- Medlemmene bekymrer seg over at bilgodtgjørelsen ikke lenger dekker kostnadene etter prisøkningen på drivstoff, sier Trond Vegard Sæle. Foto: Privat

I et oppslag i VG forteller Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle at han og selgerkollegene i Ringnes sliter med utgiftene til bruk av bil i jobben, etter at drivstoffprisene har skutt i været.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Torsdag kom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke til enighet i årets lønns- og tariffoppgjør. Resultatet tilsvarer en ramme på 3,7 prosent.

Regjeringen og Stortinget skal i løpet av våren vedta revidert nasjonalbudsjett 2022. Foto: Terje Bergersen

12. mai legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022. Negotia har levert innspill på områder knyttet til kraftkrise, flyktningsituasjon, kompetanse, beredskap og matmakt.

YS viser sin støtte til Ukraina i forbindelse med inntektspolitisk konferanse i mars. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Negotia benytter årets 1. mai til å markere solidaritet med det ukrainske folket. - Russland må respektere folkeretten og stanse krigshandlingene nå, sier forbundsleder Monica A. Paulsen i sin videohilsen i anledning dagen.

Foto: Terje Bergersen

Lønnsoppgjøret ute på bedriftene er i gang eller står for døra. I Negotias lønnshåndbøker finner du de praktiske tipsene du trenger til forberedelse og gjennomføring.

- Hele og faste jobber til dem som ønsker det skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Heltidsstilling er viktig for folks mulighet til å forsørge seg selv, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

– Vi er svært fornøyd med at regjeringen går inn for lovendringer som vil styrke ansattes rett til hele og faste jobber, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Fra kravoverrekkelsen mandag 4. april. Delegasjonen til Negotia og YS til høyre, Virke-delegasjonen til venstre. Nå er det pause i forhandlingene. Foto: Terje Bergersen

Negotia har valgt å ta en pause i tariffoppgjøret med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Partene har forhandlet siden mandag 4. april.

Leder for Spekter, Anne-Kari Bratten (til venstre) og leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Liv Hilde Hansen

Medlemmene i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 7 800 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt.

Negotias delegasjon i Spekter-oppgjøret, fra venstre: 1. nestleder Eirik Bornø, spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og rådgiver Bjørn Erik Engvin. Foto: Liv Hilde Hansen

Oppgjøret mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter startet tirsdag. Negotia er deltakende på vegne av sine medlemsgrupper på dette tariffområdet. Hovedkravet er økt kjøpekraft for medlemmene.

Negotia-rådgiver og forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen overleverer tariffkravene i årets hovedoppgjør til Torgeir Kroken, forhandlingsleder Virke. Foto: Terje Bergersen

Årets tarifforhandlinger mellom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke startet mandag. Både lønn og avtaletekster skal forhandles.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Fra 20. april til 3. mai holder Negotia årets lønnskonferanser. I år tas den gode tradisjonen med regional gjennomføring opp igjen. Nå er det klart for påmelding.

Nei, dette er ikke en aprilspøk. Her har du rett og slett et knalltilbud på tannhelseforsikring. Obs! Kampanjeperioden er begrenset.

- Pandemiens tiltak og nedstengninger har i europeisk målestokk forverret situasjonen til mange unge, sier Negotia-nestleder Trond Vegard Sæle som også er president i UNI Youth Europa. Denne uka holdt han innlegg på en høringskonferanse i Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg (EESC). Foto: Terje Bergersen

Mandag denne uka holdt Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle innlegg for Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg (EESC) om unges deltakelse i det europeiske arbeidsmarkedet.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Nylig kom den oppdaterte forskriften med de nye reglene for hjemmekontor. – Selv om regjeringen nå tar viktige grep for å tydeliggjøre grensene mellom arbeidsdag og fritid på hjemmekontor, viser den berøringsangst for mange av de viktige spørsmålene vi har stilt i høringsprosessen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

- Arbeidslivet er en viktig arena for å oppnå framskritt i likestillingen. Derfor er det også viktig at vi som fagforening engasjerer oss på dette området, og at YS synliggjør temaet gjennom den årlige prisen, sier Tina Riise Gjøen. Foto. Marte Gloppestad

Negotia-tillitsvalgt Tina Riise Gjøen (35) er nylig valgt inn som medlem av juryen for YS' Likestillingspris. – Dette er et verv jeg går til med stolthet og glede, sier hun.

SJEKKPUNKT. Negotia inviterte tillitsvalgte fra et utvalg medlemsklubber til diskusjon og planlegging foran årets lønns- og tariffoppgjør. Fra venstre: Rådgiver Anne-Lene Gabrielsen, forbundsleder Monica A. Paulsen og rådgiver Bjørn Erik Engvin. Foto: Terje Bergersen

Når det er hovedtariffoppgjør – som i år – skal både avtaletekster og lønn på forhandlingsbordet. Onsdag og torsdag denne uken var 60 tillitsvalgte samlet for å diskutere strategien. Konferansen markerte også sin avsky mot Russlands invasjon av Ukraina.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har kommet til enighet om årets garantiregulering. Trinnene 5 og 6 i minstelønnstabellen heves begge med 5 kroner per time.

Over tusen mennesker møtte opp på Youngstorget i Oslo til solidaritetsmarkeringen for Ukraina. Foto: Terje Bergersen

– Den norske fagbevegelsen står skulder ved skulder med det ukrainske folk, sier YS-leder Erik Kollerud. Tirsdag markerte norsk og internasjonal fagbevegelse sin støtte til Ukraina. YS, LO og Unio gikk sammen om en solidaritetsmarkering på Youngstorget i Oslo.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker