Medlemsvekst

Organisering på arbeidsplassen handler om hjelp når du trenger det, innflytelse og ryddig dialog med ledelsen. Jo flere man står sammen, jo større er muligheten for å oppnå akkurat det. Derfor er det så viktig å verve kollegaer!

Vil du bli medlem?

Kanskje det ikke er mer enn akkurat det spørsmålet som skal til?

Mange sier at de ikke er medlem fordi de aldri har blitt spurt. Derfor er det viktig at du alltid har fokus på å snakke med ansatte om det å være medlem av Negotia, samtidig som du oppfordrer medlemmene til å snakke med kolleger som ikke er organisert. 

Her kommer noen tips:

  • Lytt til det som blir sagt
  • Still åpne spørsmål: Hvem, hva, hvor, når, hvordan...
  • Informer om viktigheten av å være medlem og gode medlemsfordeler
  • Fortell om hva Negotia-klubben har oppnådd på arbeidsplassen

Husk at jo oftere du spør, jo tryggere blir du! Trenger du tips til verveargumenter finner du i argumentasjonsfilmene nederst eller i denne argumentasjonsfolderen.

Nyansatte

Det er en sentral oppgave for alle tillitsvalgte å verve nye medlemmer til forbundet. Det er derfor viktig at du orienterer deg om nyansettelser i bedriften, slik at dere får introdusert Negotia på en god måte.  

Hovedavtalene har bestemmelser om at bedriften snarest mulig skal orientere de tillitsvalgte om nyansettelser i bedriften, og at nyansatte snarest mulig skal presenteres for de tillitsvalgte. Disse bestemmelsene finner dere i Hovedavtalen NHO § 8.1 og VIRKE § 4.5.1

Det er viktig å være bevisst denne bestemmelsen, slik at dere kan legge en plan for hvordan nå nyansatte.

Tips for å nå nyansatte:

  • Be HR-avdelingen om å sende deg månedlige lister over nyansatte
  • Spør om du får noen minutter til en kort presentasjon av Negotia på nyansattdager
  • Ønsk vedkommende velkommen ved å oppsøke dem fysisk. Ta gjerne med en "goodiebag" med litt materiell fra Negotia
  • Send velkommen-til-oss-mail
  • Inviter vedkommende til et åpent medlemsmøte eller en sosial aktivitet med medlemmene i klubben

Vervekampanje

Verver du nye medlemmer til din arbeidsplass og Negotia, mottar du en vervepremie som takk for innsatsen. Mer informasjon om medlemsverving kan du finne her.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker