Student, elev eller lærling?

Negotia tilbyr studenter, elever og lærlinger gratis medlemskap. 

Her er mer om kriteriene:

Studenter uten lønnet arbeid:

Studenter uten lønnet arbeid, får gratis* medlemskap i Negotia. Studiebevis og kvittering for betalt studieavgift for det aktuelle semesteret må sendes til oss.

Studenter med lønnet arbeid:

Studenter med lønnet arbeid har ikke rett til kontingentfritak. Se gjeldende kontingentsatser for din stillingsprosent.

Skoleelev:

Som skoleelev får du gratis* medlemskap i Negotia så lenge du har gyldig skolebevis på at du går i offentlig eller privat skole. Skolebevis sendes ved innmelding.

Lærling:

Som lærling får du gratis* medlemskap hele lærlingperioden. Spesifisert lærlingkontrakt fra arbeidsgiver sendes ved innmelding. Ved brudd på lærlingkontrakten plikter du å melde fra til Negotia. 

Medlemmer i fulltidsstudium med ulønnet permisjon:

Medlemmer som går ut i fulltidsstudium med ulønnet permisjon, regnes ikke som studentmedlemmer i Negotia. De kan søke om kontingentfritak.   

Ved søknader og dokumentasjon – bruk epost medlem@negotia.no   

*Gratis medlemskap gir ikke rett på medlemsfordelene utdanningsstipend, juridisk bistand og jobbsøknad/CV-hjelp. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker