Vil du bli tillitsvalgt?

Er du nysgjerrig på vervet som tillitsvalgt, eller kunne tenke deg å være tillitsvalgt selv?

Hva er en tillitsvalgt?

En tillitsvalgt er en person valgt av en gruppe for å være gruppens talsperson. I denne sammenhengen vil den tillitsvalgte være valgt av og blant de andre Negotia-medlemmene, til å være ansattgruppens talsperson på arbeidsplassen.

Hva gjør en tillitsvalgt?

Å være tillitsvalgt er en unik mulighet til å påvirke og forbedre din og dine kollegers arbeidshverdag. 

Den tillitsvalgte skal være gruppens bindeledd mellom ledelsen og de ansatte, og en samlende person på arbeidsplassen. 

Tillitsvalgte bistår sine medlemmer med å ivareta generelle arbeidsvilkår, men bistår også medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. 

Hvorfor bli tillitsvalgt?

Tillitsvervet er spennende og utfordrende, og bringer med seg noen plikter. Samtidig er det en verdifull erfaring å ta med seg videre i karrieren.

Her følger ti gode grunner til å bli tillitsvalgt:

  1. Du får en hånd på rattet på egen arbeidsplass, innsyn, innflytelse og mulighet til å påvirke ledelsen
  2. Du er med på å skape en bedre arbeidsdag for deg og dine kolleger
  3. Du har muligheten til å skaffe deg ny kompetanse. Negotia tilbyr både kurs, konferanse og støtte til utdanning for tillitsvalgte
  4. Du blir kjent med nye mennesker og bygge nettverk
  5. Du får delta på sosiale og faglige arrangementer
  6. Du får ta ansvar og blir en drivkraft på jobben
  7. Du fungerer som en støttespiller for dine kolleger og får bidra til å finne gode løsninger for dem
  8. Du får ledererfaring, hvilket er et spennende punkt på CVen, som gjør deg attraktiv for fremtidige arbeidsgivere
  9. Du lærer mer om arbeidslivet og om hvordan samfunnet er skrudd sammen
  10. Du har alltid støtte i ryggen fra Negotias dyktige fagfolk! 

Trengs det formelle krav?

Det kreves ingen formelle krav for å gå inn i tillitsvalgtrollen. Det er selvsagt en fordel å ha kjennskap til aktuelle regelverk, men dette er kunnskap du erverver deg gjennom praktisk arbeid som tillitsvalgt. 

Negotia ser betydningen av å ha et kompetent tillitsvalgt apparat, og legger derfor store ressurser i opplærings av tillitsvalgte. Sjekk aktuelle kurs her.

Som tillitsvalgt vil du ved ønske/behov få bistand og veiledning fra ansatte i administrasjonen til Negotia og kolleger.

Hvordan bli tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Tillitsvalgte velges av og blant Negotias medlemmer på arbeidsplassen. For å bli valgt kreves simpelt flertall av avgitte stemmer. Det er vanlig at et slikt valg skjer i forbindelse med et medlemsmøte. 

Valg av tillitsvalgte kan også gjennomføres per e-post der det av praktiske årsaker er nødvendig. Dersom du ønsker mer informasjon og bistand til gjennomføring av valget send oss en e-post

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker