Hvem har tilgang til dine personopplysninger

Din bruk av Negotias aktiviteter og tjenester vil registreres enten i vårt medlem-/kunderegister, lønnsdatabase og/ eller i vårt saks- og dokumentsystem. Eksempelvis kurspåmeldinger, dialog med servicesenteret, eller behov for juridisk bistand.

Opplysningene lagres som en del av Negotias administrering av medlemskapet, for å sikre kvalitet i vår medlemsservice og for å ha nødvendig dokumentasjon.

Ansatte

Det er ansatte i Negotia som har tilgang på de saks-/fag- og dokumentsystemene vi benytter. Tilgangen avhenger av de ansattes arbeidsoppgaver. Ansatte som behandler dine personopplysninger er underlagt taushetsplikt.

Saker som behandles av Negotias advokater er underlagt advokatenes lovpålagte taushetsplikt. Saker som disse behandler, og som det tas rettslige skritt i lagres elektronisk i en del av medlemsregisteret hvor kun – Negotias advokatene - har tilgang, og fysiske saksmapper mv oppbevares i låste skap eller skuffer.

Alle ansatte i Negotia har også tilgang på Negotias medlemsdatabase. Grunnen er at dette er informasjon vi trenger for å utføre våre arbeidsoppgaver. Dette er administrasjon av medlemskapet, slik som medlemsservice, kommunikasjon og rådgivning.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte har også tilgang på opplysninger i Negotias medlemsbase. Denne tilgangen er begrenset til hvilken rolle den tillitsvalgte har. F.eks vil en tillitsvalgt i en bedriftsgruppe kun ha tilgang til nødvendige opplysninger om medlemmene vedkommende er tillitsvalgt for. De tillitsvalgte som har denne tilgangen er underlagt taushetsplikt.

Din lokale tillitsvalgte har også tilgang til lønnsopplysningene til medlemmer av den bedriftsgruppen vedkommende leder, for å ha muligheten til å registrere manglende opplysninger knyttet til lønnsstatistikken. Denne kan også brukes som et verktøy i forberedelser og oppfølging av de årlige lønnsforhandlingene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker