Hvilke personopplysninger samler Negotia inn om deg?

Når du melder deg inn i Negotia, melder deg på og deltar på kurs eller andre arrangementer, svarer på medlemsundersøkelser eller på annen måte bruker forbundets medlemsservice eller tjenester kan vi samle inn og registre opplysninger om deg.

Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og av hvilke tjenester og aktiviteter du bruker.

Du kan til enhver tid se hvilke opplysninger som er lagret på deg i vårt medlemsregister gjennom å logge deg på "Min side" på negotia.no.

Opplysninger du selv oppgir/registrerer:

 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Kontaktopplysninger sånn som eksempelvis epostadresse og mobilnummer
 • Opplysninger knyttet til stillingstittel
 • Student, ansatt, arbeidsledig, pensjonist, stillingsandel
 • Arbeidsforhold eller utdanningssted
 • Lønnsopplysninger til lønnsstatistikken

Ved administrering av medlemskapet:

 • Medlemsnummer
 • Betalingsinformasjon
 • Tariffområde
 • Tillitsverv lokalt, avdelingsnivå eller sentralt
 • Kurs, arrangementer, abonnementer
 • Forsikringer som Negotia administrerer
 • Logg over din bruk av våre tjenester (kurs), og de aktiviteter vi gjennomfører mot deg som medlem (nyhetsbrev)

Inkludert i medlemskapet får du tilbud om YS innboforsikring i ett år til halv pris

I forbindelse med dette tilbudet vil Negotia overføre opplysninger til Gjensidige som er nødvendige for å etablere forsikringsforholdet med gjeldende vilkår for YS-medlemmer. Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer og samtykket til overføring av disse opplysningene gir du ved innmelding: 

 • Bekreftelse på fagforeningsmedlemskap
 • Medlemsnummer og innmeldingsdato
 • Navn og adresse
 • Fødselsnummer
 • Mobilnummer
 • E-postadresse
 • Eventuelle samtykker til Gjensidige 

Hvem er kilden

Negotia vil i hovedsak motta opplysninger fra deg selv. Det kan også innsamles personopplysninger knyttet til deg fra lokal tillitsvalgt i forbindelse med spørsmål knyttet til din arbeidssituasjon eller lønns- og arbeidsvilkår.

Vi kan motta informasjon fra våre samarbeidspartnere innen bank og forsikring om din eventuelle tilknytning til de medlemsfordeler de tilbyr. Slik deling er basert på du har gitt ditt samtykke eller at det er et annet behandlingsgrunnlag som du er informert om.

Negotia innhenter også informasjon fra folkeregisteret for å sørge for at vi har korrekt og oppdatert informasjon i vårt medlems-/kunderegister. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker