Hvilke rettigheter har du og hvordan ivareta disse

 Siden Negotia behandler personopplysninger om deg har du krav på innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Noen av opplysningene vi har registrert om deg ser du ved å logge deg inn på "min side".

Du kan ta kontakt med medlem@negotia.no hvis du ønsker å endre opplysninger (korrigere) vi har om deg på min side, f.eks når du bytter arbeidsgiver, flytter eller har nye kontaktopplysninger.

Opplysningene vi har registrert om deg, kommer i all hovedsak fra deg selv eller finnes i e-postkorrespondansen du selv har tatt del i. Uavhengig av dette, oppsummerer vi dine viktigste rettigheter:

  • Rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall få tilgang til vedkommende personopplysninger
  • Rett til korrigering om du mener at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer disse
  • Rett til sletting (rett til å bli glemt): dersom dine personopplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag har du rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.
  • Rett til begrensning av behandling: dersom du bestrider riktigheten av dine opplysninger eller du bestrider våre berettigede formål ved behandlingen, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger inntil en løsning er funnet.
  • Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved behandlingen av dine opplysninger, har du rett til å protestere mot behandlingen
  • Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine opplysninger utføres automatisk, og er basert på samtykke eller avtale, har du rett til å kreve at dine persondata settes opp i et maskinlesbart format med sikte på overføring til annen behandlingsansvarlig.

Dersom du ikke får den informasjonen du søker, ta kontakt med personvernombud i Negotia, Kristoffer Lien Heitmann på epost: kristoffer.lien.heitmann@negotia.no

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker