Hvorfor behandler Negotia dine personopplysninger og grunnlaget for å gjøre dette?

Negotias hovedformål er å ivareta medlemmenes interesser innenfor lønn- og arbeidsvilkår, bidra til å styrke medlemmenes faglige tilhørighet og nettverk, utvikle og tilby faglige og økonomiske medlemsfordeler. De mest sentrale vilkårene for ditt medlemskap fremgår av medlemsbetingelsene som leses og godtas ved innmelding.

Negotia har grunnlag for å behandle den sensitive opplysningen om fagforeningstilhørighet ved at det er noen kjerneoppgaver vi, som fagforeningen, gjør og disse er å anse som berettigede aktiviteter. Dette er aktiviteter som kan knyttes til å oppfylle formålene med medlemskapet. Negotia behandler også opplysninger om fagforeningstilhørighet når det er nødvendig for å bidra til oppfyllelse av forpliktelser som fremkommer av lov eller tariffavtale på arbeidsrettområde. Dette kan f.eks. være utveksling av opplysninger i forbindelse med det lokale lønnsoppgjøret i din bedrift. 

Når du melder deg inn i Negotia inngås det en avtale som gir grunnlag for å behandle personopplysninger om deg. Dette er de opplysninger du oppgir ved innmelding eller i senere kontakt med oss. Personopplysningene vi behandler er begrenset til de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle formålene med medlemskapet, herunder yte god medlemsservice og sikre tilgang til relevante medlemstilbud.

Det som er nevnt i avsnittet over gjelder også deg som ikke er medlem, men som deltar på våre kurs eller andre åpne arrangementer.

Det er samtykke fra deg som gir Negotia grunnlag til å overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere eksempelvis innen bank og forsikring, slik at de får adgang til å markedsføre medlemstilbud overfor deg. Gir du ikke slikt samtykke, eller trekker du tilbake et samtykke, vil du ikke motta slik markedsføring direkte fra bank- og forsikringsleverandørene. Negotias samarbeidspartnere som i dag kontakter medlemmer om medlemstilbud er: Gjensidige Forsikring ASA og Nordea Direct. 

Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke kan du gjøre det ved å kontakte oss på info@negotia.no. Hvis du trekker samtykket vil dette imidlertid kunne medføre at de tjenester som ytes eller behandling som skjer på grunnlag av samtykket, ikke vil kunne gjennomføres.

Negotia fremforhandler gode medlemsfordeler, blant annet innen bank og forsikring. For å verifisere at du har rett på våre medlemsfordeler når du selv kontakter våre samarbeidspartnere deler vi nødvendige medlemsdata med disse. Dette er identifikasjonsopplysninger. Denne informasjonen skal kun brukes til verifisering av medlemskap, ikke noe annet. Delingen er basert på berettiget interesse. Negotia vurderer dette til å være en liten personverntrussel og som er i medlemmets interesse.

Dersom du ikke ønsker at vi skal utveksle denne informasjonen må du gi beskjed på info@negotia.no. I så tilfelle må du selv dokumentere ditt medlemskap.

I forbindelse med tariffoppgjøret og lønnsforhandlinger må vi håndtere dine personopplysninger for konfliktberedskap og mulig streik. Det kan bety at personopplysninger utveksles mellom partene og forbund vi har samarbeid med, f.eks arbeidsgiverorganisasjonene. Grunnlaget for å gjøre dette er avtale om medlemskap og våre plikter som tariffpart.

Du kan betale din medlemskontingent direkte til Negotia eller be om at det blir gjort lønnstrekk. Avtale om lønnstrekk gjøres ved innmelding eller ønske om dette sendes til medlem@negotia.no. For å få gjennomført trekket må vi dele nødvendige personopplysninger med din arbeidsgiver, eksempelvis fødselsdato og navn. Gjennom denne avtalen samtykker du også til at arbeidsgiver får vite at du er fagorganisert. Opplysningene deles med arbeidsgiver på en kryptert side.

Negotia vil også behandle dine personopplysninger i samsvar med lovpålagte krav, blant annet når vi oppbevarer nødvendig dokumentasjon for regnskapsmessige formål.

Vi registrerer ditt fødselsnummer av hensyn til sikker identifisering. Negotia med mange tusen medlemmer må kunne skille medlemmer med samme navn og fødselsdato.

Vi bruker også fødselsnummer på våre medlemmer for å sikre at medlemmene får skattefradrag for innbetalt kontingent.

Ønsker du ikke å registrere de opplysninger vi mener er nødvendig for å oppfylle de formålene som følger av et medlemskap i Negotia, kan det medføre at vi ikke kan oppfylle de forpliktelser vi har sagt vi har overfor våre medlemmer.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker