Personvernprinsippene

Negotia må kunne dokumentere at den behandlingen som skjer i alle ledd i organisasjonen, også ute i bedriftsgruppene, skjer i samsvar med de prinsippene loven har satt.

Prinsippene som må følges i GDPR:

  • Opplysningene skal behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte.
  • Formålsbegrensning - bare benyttes til spesifikke, uttrykkelig angitte formål som er berettiget i virksomheten.
  • Dataminimering - begrenses til det som er nødvendig for formålet.
  • Riktighet - være korrekte og oppdaterte.
  • Lagringsbegrensning - slettes når opplysningene ikke lengre er nødvendige for formålet.
  • Integritet og fortrolighet – sikkerhet for personopplysningsloven.
  • Ansvar – påvise at prinsippene etterleves.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker