Karriereveiledning og kompetansekartlegging

Hvis du er usikker på hva slags kompetanse du trenger, eller lurer på hvilken type etter- eller videreutdanning du bør satse på, kan det være nødvendig med råd og veiledning. Her følger noen tips:

Karrieresentre i alle fylker

Karriereveiledning fra private tilbydere er vanligvis nokså kostbart. Det finnes imidlertid offentlige karrieresentre i alle fylker, som skal gi tilbud om karriereveiledning til både unge under utdanning og voksne yrkesaktive. Du finner mer informasjon her.

Karrierehuset

Karrièrehuset har et omfattende tilbud innen karrièreveiledning og jobbsøkerkurs. Du kan søke om utdanningsstipend til delfinansiering av slike kurs. Du finner mer informasjon her.

NAV

NAV har egne sider som inneholder mye nyttig informasjon og verktøy dersom du er jobbsøker. Du finner mer informasjon her.

Jobbsøknad og CV hjelp

Negotias egen tilbyder av jobbsøknad og CV-hjelp, Anne Røren Andreassen fra Jeg fikk jobben, kan også hjelpe deg i en jobbsøkerprosess, med intervjutrening, bygging av LinkedIn-profil med mer.

Utdanning

På det offentlige nettstedet utdanning.no finner du også mye relevant informasjon om utdannings- og yrkesvalg.

YS Karriereveiviser 

Vi ønsker å hjelpe deg som er medlem i et YS-forbund med å orientere deg på arbeidsmarkedet. YS Karriereveiviser kan fungere som et hjelpeverktøy for deg som vil ha ny jobb eller nye muligheter i jobben du har. I YS Karriereveiviser kan du få kartlagt personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde. Les mer.

Utdanningsstipend

Planlegger du å ta etter- og videreutdanning kan du søke om økonomisk støtte fra Negotias utdanningsstipend.  

Les mer!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker