FAGAKTUELT

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Sommarferien er rett rundt hjørnet, og for dei fleste arbeidstakarar betyr det utbetaling av feriepengar. Før du legg ut på tur kan det vere lurt at du har satt deg inn i kva du har å rutte med i ferien. Kva er eigentleg feriepengar, og kor mykje har du krav på?

Kjenner du dine rettigheter og hva du har krav på? Her har vi samlet de viktigste lovene og reglene knyttet til ferie og feriepenger.

Har du nettopp fått ny jobb? Gratulerer! Det er lurt å ta en gjennomgang av forsikringene dine nå – her får du tips til hva du bør se etter. 

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Er du klar over at fagforeningskontingenten er fradragsberettiget i skattemeldingen? For 2022 er fradraget på inntil 5800 kroner, og for 2023 øker det til 7700.

Foto: Mostphotos

En arbeidsavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer ansettelsesforholdet. 

«Sluttpakke» er dagligtale for en avtale der en arbeidstaker og en arbeidsgiver blir enige om at arbeidsforholdet skal opphøre i bytte mot at arbeidstaker mottar et vederlag. 

Sammen om kompetanseløft for kunstig intelligens. Fra venstre: Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia; Trond Markussen, president i NITO; Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet og Dragana Trifunovic, leder strategi og organisasjonsutvikling i Digital Norway. Foto: Digital Norway

Tre arbeidstakerorganisasjoner og Digital Norway har nå klar et rykende ferskt opplegg med folkeopplysning for bruk og håndtering av kunstig intelligens på norske arbeidsplasser.

Illustrasjon: AdobeStock

Varsling i arbeidslivet innebærer at en arbeidstaker sier ifra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke regler som gjelder.

Foto: NTB for YS-pensjon

Livet består av valg. Du velger utdannelse og jobb, hvor du vil bo, og hvilke fritidsinteresser du vil dyrke. Vi er egentlig ganske flinke til å velge – i alle fall de tingene som ligger i den umiddelbare fremtiden vår. 

Illustrasjon: AdobeStock

Sist man undersøkte omfanget av seksuell trakassering på arbeidsplassen, var i 2019. Da svarte en av 20 ansatte at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet én gang i måneden eller oftere. Over tre ganger så mange kvinner som menn opplevde slik uønsket oppmerksomhet. Unge arbeidstakere, nyansatte og midlertidig ansatte er også mer utsatt.

Denne artikkelen skal gi råd til medlemmer og tillitsvalgte om forberedelser og gjennomføring av drøftingsmøtet i nedbemanningssituasjoner.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Som tillitsvalgt har du myndighet til å inngå avtaler om arbeidstiden på vegne av dine medlemmer. Dette innebærer også et ansvar. Her er noen praktiske tips angående utvidet overtid og fleksitid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Har dere fleksitid eller ønsker dere å få fleksitid i bedriften? Denne artikkelen gir deg som er tillitsvalgt tips og råd om utforming av slike avtaler på arbeidsplassen. Vi tar for oss både innføring av fleksitid fra grunnen av og reforhandling av en allerede eksisterende ordning.

Dette kan bli en aktuell problemstilling for noen fremover.

Rettigheter og velferd kommer ikke av seg selv. Heller ikke at ansatte verdsettes og har innflytelse. Å sikre framtiden for deg og meg som arbeidstakere betyr å fortsette det gode samarbeidet. Oss imellom og i dialog med våre arbeidsgivere.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

At arbeidsgiver krever taushetsplikt når forhold ved bedriften drøftes er ikke uvanlig, men kan skape vanskelige situasjoner for den tillitsvalgte.

Nå må virksomhetene legge fram sitt kjønnsregnskap!

Fra nyttår 2020 ble kravene til rapportering på likestilling i norske virksomheter skjerpet. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i virksomheten må nå legges fram. 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Kontrolltiltak og overvåking på arbeidsplassen kan være både lovlig og nødvendig. Men det skal være saklig begrunnet i virksomhetens forhold.

Spennende og litt skummelt. Rett til fri med lønn når barna skal begynne på skolen eller i barnehage, er hjemlet i tariffavtalene. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Sommerferien er tilbakelagt og det er tid for skolestart og tilvenning i barnehage. Her har du en oversikt over tariffrettigheter foreldre har i denne sammenhengen.

Ansiennitet er et uttrykk for hvor lenge arbeidstakeren har jobbet ved bedriften. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker