Ferie og feriepenger

Kjenner du dine rettigheter og hva du har krav på? Her har vi samlet de viktigste reglene knyttet til ferie og feriepenger.

Hvor mye ferie har du krav på?

Alle arbeidstakere har rett på ferie.

Ferieloven gir deg rett til 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag regnes som virkedag, og du har derfor rett på ferie i fire uker + én dag etter loven. Mange bedrifter praktiserer imidlertid fem ukers årlig ferie. Arbeidstakere i virksomheter som er bundet av Negotias tariffavtaler har krav på fem ferieuker (30 virkedager) per år.

Fra og med det året en arbeidstaker fyller 60 år, har vedkommende rett på en ekstra ferieuke.

Deltidsansatt? Slik beregnes feriedager for deg.

Hvem bestemmer når du skal ta ut ferie?

Etter ferieloven skal arbeidsgiver gi arbeidstaker mulighet til å komme med sine ferieønsker i god tid før ferien skal avvikles. Blir dere ikke enige er det i utgangspunktet arbeidsgiver som bestemmer ferietidspunktet.

Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden, som er fra 1. juni til 30. september. Arbeidstaker kan også kreve at restferien etter loven (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret. Det samme gjelder den femte ferieuken etter Negotias tariffavtaler.

Som hovedregel kan du kreve å få vite når du skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Hvor mye feriepenger får du?

Når du har ferie har du fri fra arbeidet, og derfor trekkes arbeidstaker i lønn for feriedager. Feriepengene opptjent året før er ment å dekke dette lønnsbortfallet.

Les mer om beregning og utbetaling av feriepenger her.

Kan du nekte å ta ut ferie?

Ferielovens formål er å sikre at arbeidstakere får årlig feriefritid, og oppstiller derfor en plikt for arbeidstaker til å avvikle all ferien sin hvert år. Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at dette skjer.

Det gjøres likevel unntak for de tilfellene der feriepengene opptjent året før ikke dekker lønnsbortfallet ved feriefraværet. Da kan arbeidstaker som hovedregel motsette seg full ferieavvikling, med mindre bedriften holder stengt.

Kan du overføre feriedager til neste år? 

Selv om utgangspunktet er at arbeidstaker skal avvikle all ferien sin innen utgangen av året, åpner likevel ferieloven for at arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå avtale om å overføre feriedager til neste år.

Les mer om reglene for overføring av feriedager.

Hva gjør du hvis du blir syk i ferien?

Det hender man blir syk når man skulle hatt ferie. Da kan du ha rett til å få disse feriedagene utsatt til et senere tidspunkt. Les mer om vilkårene for utsettelse og hvordan du går frem her.

Merk at ferie som på grunn av sykdom ikke blir avviklet i løpet av ferieåret automatisk overføres til året etter.

Hva skjer med ferien ved oppsigelse?

Mange arbeidstakere lurer på hva som skjer med feriedagene når arbeidsforholdet avsluttes. Har man rett eller plikt til å ta ut resterende ferie i oppsigelsestiden? Og hva skjer med eventuelle feriedager man har til gode når man slutter? Oversikt over reglene finner du her.

Verdt å vite om ferie og feriepenger

  • Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på 4 uker + 1 dag ferie. Negotia sine tariffavtaler gir rett på 5 uker ferie.
  • Satsen for feriepenger er 10,2 % eller 12 % med 5 uker ferie.
  • Feriepenger skal som hovedregel betales ut når ferien faktisk avvikles. Det kan likevel avtales at feriepengene betales ut samlet, for eksempel i juni måned.
  • Under langvarig sykdom opptjenes feriepenger fra NAV i 48 dager.
  • Arbeidstaker som tiltrer hos ny arbeidsgiver etter 30. september i ferieåret vil maksimalt ha krav på en uke ferie.
  • Du finner mer informasjon om ferie og feriepenger på Compendia sine sider. Tjenesten krever innlogging.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker