Arbeidstid

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver

Det er grenser for arbeidstidens lengde, når vi kan jobbe og når vi har krav på pauser. Du finner disse bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 Arbeidstid. Mange har avtalt bedre ordninger enn loven, gjennom tariffavtaler eller arbeidsavtaler. Et eksempel på dette er den alminnelige arbeidstiden. Loven setter en grense på 40 timer per uke for den alminnelige arbeidstid, mens de fleste tariffavtaler setter en grense på 37,5 timers uke. Den alminnelige arbeidstiden skal fremgå av din arbeidsavtale..

Det er en del unntak fra bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Du finner mer informasjon om ansettelser på Compendia sine sider. Tjenesten krever innlogging.

Du finner også nyttig informasjon på arbeidstilsynet sin nettside.

Fleksitidsavtaler:

Har dere fleksitid eller ønsker dere å få fleksitid i bedriften? Les mer.

..........................................................

Relevant fagartikkel:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker