Søk om støtte til utdanning

Planlegger du å ta etter- og videreutdanning kan du søke om økonomisk støtte fra Negotias utdanningsstipend.  

Negotias utdanningsstipend er en økonomisk håndsrekning til medlemmer som tar ansvar for egen utvikling gjennom videreutdanning. Forbundet ønsker med dette å signalisere betydningen av livslang læring for trygghet og trivsel i arbeidslivet.

Hvem kan søke?

Medlemmer i Negotia med minimum ett års medlemskap, kan søke om stipend fra ordningen til tiltak som innebærer etter- og videreutdanning eller omstilling. Stipendet har egne statutter med kriterier for tildeling.

Hva dekker stipendet?

Medlemmer kan søke om stipend fra ordningen til tiltak som innebærer etter- og videreutdanning eller omstilling. Grunnlaget for tildeling er delvis dekning av faktiske utgifter til studiet som:

  • studieavgift
  • eksamensavgift
  • nødvendig litteratur
  • andre kostnader relatert til utdanningen

Hvor mye kan jeg få i stipend?

  • Inntil 20 000 kroner for godkjente studier på videregående, fagskole- høgskole og universitetsnivå og lengre utdanningsløp
  • Inntil 5 000 kroner for kortere yrkes- eller organisasjonsfaglige kurs, seminarer eller lignende.

Hvordan søker jeg:

Ønsker du å søke om utdanningsstipend finner du søknadsskjema på Min side. Tjenesten krever innlogging med BankId. 

Tildelingen skjer fortløpende gjennom året, etter hvert som søknadene kommer inn. 

 Søknaden må inneholde:

-      fullstendig utfylt søknadsskjema
-      dokumentasjon for hvilken utdanning søknaden gjelder
-      kopi av betalte utgifter og dokumentasjon som viser kostnader for resten av studiet
-      informasjon om evt. annen økonomisk bistand 

---------------------------------------------------------------

Nyttige lenker:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker