Ansettelse

Ansettelser i privat sektor er i utgangspunktet underlagt arbeidsgivers styringsrett.

Styringsretten er begrenset av lover (AML kap. 14) og avtaler .  Du finner oversikt over Negotias avtaler under våre tariffavtaler.

Hovedregelen er fast ansettelse. I noen tilfeller er det likevel lov å ansette midlertidig. En midlertidig ansatt har en arbeidsavtale som er tidsbestemt eller som gjelder for et bestemt arbeid av forbigående art.

Noen arbeidstakere kan ha fortrinnsrett til ny ansettelse. Arbeidsmiljøloven gir fortrinnsrett til ny ansettelse når arbeidstakeren er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, og fortrinnsrett for deltidsansatte til å få utvidet sin stilling. Fortrinnsretten griper inn i arbeidsgivers valg av hvem som skal ansettes.

Når det skal ansettes arbeidskraft fra utlandet gjelder ulike regler avhengig av hvilket land arbeidstakeren kommer fra.

Du finner mer informasjon om ansettelser på Compendia sine sider. Tjenesten krever innlogget. 

Skriftlig arbeidsavtale

En arbeidsavtale er en avtale mellom deg og arbeidsgiver, som beskriver rettigheter og plikter. I arbeidsmiljøloven § 14-6 vil du finne hva som skal inngå i den skriftlige arbeidsavtalen.

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold jf. arbeidsmiljøloven § 14-5.  Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen.

Arbeidsavtalen

Negotia har utarbeidet en fagartikkel om arbeidsavtalen hvor du kan lese mer utfyllende om dette. 

Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

Hvis arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet jf. arbeidsmiljølovens § 14-8.

Arbeidstilsynet har laget en faktaside om skriftlige arbeidsavtaler.   

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker