Lønnsforhandlinger

Arbeidsmiljøloven regulerer verken størrelsen på arbeidstakers lønn eller retten til lønnsforhandlinger. Lønn er i utgangspunktet et forhandlingsspørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  

Arbeidstakeres rett til lønnsforhandlinger ligger i tariffavtalene.

Dersom dere har tariffavtale på bedriften, har tillitsvalgte rett til å kreve lønnsforhandlinger. Derfor er det viktig at dere er mange nok organiserte arbeidstakere til å få en tariffavtale på plass i virksomheten.

I norsk arbeidsliv forhandles lønn både på sentralt og lokalt nivå, og en del tariffavtaler har bestemmelser om begge deler. Det finnes også tariffavtaler som kun har sentrale forhandlinger, og avtaler med kun lokal lønnsdannelse. De fleste av Negotias avtaler/overenskomster er av den sistnevnte kategorien. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker