Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Når du har sendt inn vedtak fra NAV som bekrefter at du mottar AAP innvilges du kontingentfritak. Fritak gis for perioden beskrevet i vedtaket, dog maksimalt 12 måneder av gangen.

NB!
For å kunne behandle søknad om fritak i forbindelse med AAP, må du sende oss hele vedtaket fra NAV (ikke kun den første siden). Årsaken er at NAV-vedtakene utformes forskjellig. Noen ganger er det blant annet fritak for deler av arbeidsevnen, slik at man jobber redusert. Da får man tilsvarende kontingentfritak. Dersom det fremkommer personopplysninger i NAV-vedtaket, kan du slette det (stryke over) før du sender det til oss.

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker