EWC-arbeid

EWC/ESU (European Work Council/Europeisk samarbeidsutvalg) er en viktig arena for informasjon og drøftinger på overordnet nivå i internasjonale konsern. Her får EWC-representanter fra de ulike landene truffet toppledelsen i konsernet og får mulighet til å øve innflytelse direkte der avgjørelsene tas. Toppledelsen i konsernet har nettverk på tvers av landegrensene, og gjennom EWC får arbeidstakersiden det samme. Negotia har flere tillitsvalgte som sitter som EWC-representanter i ulike konsern.

Problemet tillitsvalgte til tider har i disse konsernene, er at de ikke får reell innflytelse på drøftinger og lønnsforhandlinger fordi beslutningene tas på toppledernivå internasjonalt. Hvis man kan påvirke der beslutningen i realiteten ofte tas, på toppledernivå internasjonalt, så vil dette kunne gi tillitsvalgte mer reell innflytelse i Norge.

Tatt i betraktning at det stadig blir flere internasjonale konsern, er EWC/ESU en viktig arena for arbeidstakere til å øve innflytelse på beslutninger i konsern som har aktiviteter i flere land. De ansatte har behov for informasjon og drøftinger hvis de for eksempel blir berørt av beslutninger som tas av morselskapet i et annet europeisk land. 

Formålet med EWC/ESU er å bedre de ansattes informasjons- og drøftingsrettigheter i virksomheter med aktiviteter som går over landegrensene. Arbeidstakernes EWC-representanter har som nevnt rett til informasjon og drøftinger med toppledelsen i konsernet. 

EWC/ESU arbeid er på mange måter de tillitsvalgtes verktøy til å redusere risiko i prosesser som nedbemanning på tvers av landegrensene, outsourcing og insourcing.

Håndbok i EWC arbeid

Er du interessert i å lese mer om EWC, kan du ta laste ned Håndbok i EWC. (Krever innlogging på min side).

Kontaktpersoner knyttet til EWC-arbeid:

Monica Paulsen - politisk ansvarlig

Bjørg Anne Rynning - advokat og bistand

UNI Europa

UNI Europa har et eget  EWC-team som kan bistå ulike EWC med problemstillinger, og som oppnevner koordinator for hvert EWC.

ETUI

The European Trade Union Institute er et europeisk forsknings- og opplæringssenter som har EWC som tema, og egne  kontaktpersoner som kan bistå i spørsmål vedrørende EWC. De gjennomfører opplæring og har nyttige brosjyrer om EWC.

Nyttige ressurser i EWC arbeidet:

Er du interessert i å lese mer om EWC, kan du ta laste ned Håndbok i EWC. (Krever innlogging på min side).

1. Hva er European Work Council - EWC?

Bjørg Anne Rynning, advokat og rådgiver i Negotia, forklarer hva EWC - European Works Council er.

2. Hvordan opprettes EWC?

Bjørg Anne Rynning forklarer her hvordan tillitsvalgte skal gå frem for å opprette EWC i sin virksomhet.

3. EWC-Arbeidet

Bjørg Anne Rynning gir en kort innføring i hvordan EWC-arbeidet foregår.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker