Organisasjon

I Negotia er det medlemmene som bestemmer!

Forbundets formål er å fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale, kulturelle og miljømessige interesser.

Organisasjonsstruktur

Alle medlemmer har den samme rett til å bli valgt til verv i organisasjonen, enten man er enkeltmedlem eller del av en stor klubb.

Den samme muligheten gjelder for representantene avdelingene velger til de årlige regionsmøtene, som igjen velger delegater til landsmøtet.  

Landsmøtet er det øverste beslutningsorganet i forbundet og velger blant annet representanter til forbundsstyret.

Har du lyst til å være med å påvirke organisasjonen, er det bare å engasjere seg!

Her kan dere lese mer om de ulike leddene i vår organisasjon:

Medlemmene er selve fundamentet i Negotia. Vi har både enkeltmedlemmer og medlemmer av en bedriftsklubb.

En klubb er en gruppe medlemmer på en bedrift. Det er vanlig å danne klubb når medlemstallet er tre eller flere. Negotias klubber varierer i størrelse – fra en knapp håndfull og opp til flere hundre medlemmer.

Alle Negotias medlemmer tilhører en avdeling. Avdelingene er Negotias lokale ledd og bidrar med faglige og relasjonsskapende aktiviteter i sine områder.

Negotia består av 7 regioner. Regionene avholder regionsmøter, hvor hver avdeling rett til å møte med minst 2 representanter + 1 UNG representant.

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og 6 styremedlemmer.

Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan, og holdes hvert år i november. Landsmøtet består av representanter valgt av regionsmøtene, samt forbundsstyrets medlemmer.

Kontrollkomiteens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning, mens valgkomiteens oppgave er å finne egnede representanter til styret.

Alle medlemmer under 36 år regnes automatisk som medlemmer av Negotia Ung. Negotia Ung jobber for å bidra til å øke de unges kompetanse, trygghet og engasjement i arbeidslivet.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker