Regionsmøtene

Negotia består av 7 regioner. Regionsmøtene avholdes innen utløpet av april måned. 

Regionsmøte:

Forbundsstyrets medlemmer er ansvarlig for koordineringen av regionsmøtene.

I regionmøtet har hver avdeling rett til å møte med minst 2 representanter + 1 UNG representant. I tillegg kan avdelingen møte med 1 representant per oppnådd 100 yrkesaktive medlemmer for de første 500 yrkesaktive medlemmene i avdelingen per 1.1, deretter 1 representant per oppnådd 150. Regionens faste ungstyrerepresentant møter med stemmerett i regionmøtene. Representanten inngår ikke i avdelingens delegasjon. Ved forfall innkalles 1. vara for ungstyrerepresentanten.

Regionsmøtene skal behandle følgende saker:

 • Saker som regionens avdelinger finner det hensiktsmessig å drøfte
 • Høringssaker utsendt av forbundsstyret
 • Forberede saker til landsmøte
 • Avdelingens kandidater til forbundsstyret og komiteer presenteres for regionsmøtet
 • Velge regionens representant med varamedlem til Negotia Ung for 3 år
 • Velge ett medlem og ett varamedlem til landsmøtets valgkomite, i det året det gjennomføres valg på landsmøtet.
 • Velge regionens representanter med vararepresentanter til landsmøte. 8.7. Det føres protokoll fra regionsmøtene.

Regionene har følgende inndeling: 

 • NordAvdelingene Tromsø, Hålogaland, Salten, Helgeland og Svalbard.
 • Midt: Avdelingene Trøndelag, Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal.
 • Vest: Avdelingene Bergen, Sør-Rogaland, Hardanger, Haugesund og Fjordane
 • Sør: Avdelingene Sørlandet, Buskerud, Vestfold og Telemark.
 • Øst: Avdelingene Innlandet, Romerike, Borg og Moss.
 • Oslo: Avdeling Oslo & omegn
 • Landsomfattende og Konsernavdelinger (LKA): Avdelingene Den Norske Seminteknikerforening, EVRY, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, IBM Services, Jotun, NORTURA, Orkla foods Norge, Orkla Confectionery & Snacks, Opplysningen, Røde Kors, Telenor, Tine, Økonomiforbundet. 

Veiledning for regionsmøter.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker