Registrere klubben i enhetsregisteret

Ønsker klubben å opprette konto i banken, Vipps eller lignende trenger dere et organisasjonsnummer. Dette får dere ved å registrere dere som en forening i Enhetsregisteret.

NB: Det er IKKE en forutsetning med egen klubbkonto for å søke om midler, men det gjør det enklere å administrere økonomien i klubben dersom dere har det.

Trinn 1: Stifte Negotiaklubben

Negotiaklubben må være stiftet før den kan bli registrert i Enhetsregisteret.

Når klubben skal stiftes må det avholdes et medlemsmøte, hvor alle medlemmer inviteres til å delta. Det er ingen forutsetning at alle møter opp, men det er de som er til stede i møtet (fysisk eller digitalt) som stifter klubben. Møtet skal produsere en protokoll som er stiftelsesdokumentet. I tillegg må det lages vedtekter som inneholder reglene til klubben.

Det enkleste er å bruke vår mal til stiftelsesdokument og vedtekter, som dere finner under maler nederst på siden. I malen kan dere skrive inn de opplysningene som mangler, og tilpasser vedtektene til klubben deres.

Er klubben stiftet fra før?

Hvis klubben allerede er stiftet, er det ikke nødvendig med et nytt stiftelsesmøte.

Har dere ikke et referat fra stiftelsesmøtet (stiftelsesdokumentet), må dere legge ved siste årsmøteprotokoll i stedet, sammen med skjemaet og vedtektene. 

Trinn 2: Send inn skjemaet

NB: Før du begynner registreringen må du passe på at du har:

  • fødselsnummer på alle personer som dere skal registrere med en rolle, for eksempel kontaktperson eller styreleder
  • alle nødvendige dokumenter elektronisk tilgjengelig, som for eksempel vedtekter, stiftelsesdokument eller protokoll fra årsmøte

Gå inn på brreg.no og klikk på Registrere og endre på forsiden. Du sendes da videre til en side hvor du skal registrere hva du skal registrere/endre. Her klikker du på Lag og forening. På siden du sendes videre til starter du selve registreringen ved å klikke på start tjeneste. Her må du registrere deg med bank-id for å komme videre til "Samordnet registermelding".

På første side velger du Registrere en ny virksomhet.

På neste side velger du Forening/lag. Da får du spørsmål om du vil registreres i Frivillighetsregisteret og/eller Foretaksregisteret. Du svarer nei på begge.

Deretter følger et par spørsmål om kontaktdata, som fylles ut som du ønsker. Når du kommer til siste spørsmål; Foreningens aktiviteter, skriver du "Lokalt klubbarbeid i arbeidstakerorganisasjon". Dere klassifiseres da med næringskode 94.200 i Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå (SSB), noe som gjør at dere slipper unødvendige gebyrer ved opprettelse av konto i Nordea* og noen andre banker. 

*Nordeas kundeservice når du på telefon 232 06 001.

Mangelfull innsending

Hvis det er mangler ved innsendingen, tar Brønnøysundregistrene kontakt med den som har sendt inn søknaden. De vil da informere om hva som må gjøres for å rette opp manglene, eller for å få saken vurdert på nytt. De vil også i kommunikasjonen informere om eventuelle frister. 

Hører du ikke noe fra Brønnøysundregistrene?

Hvis du ikke får noen tilbakemelding på søknaden kan det være fordi meldingen ikke er sendt inn, eller at den ikke er signert. Den som står som avsender, vil kunne se hvem som har signert, og om saken er kommet inn. 

Dere har fått organisasjonsnummer

Klubben får tildelt organisasjonsnummer så snart søknaden er registrert.

Når klubben er registrert og har fått tildelt organisasjonsnummer, vil den som har sendt inn søknaden motta varsel på SMS eller e-post. Det sendes en registerutskrift til innboksen i Altinn. Du kan også når som helst hente ut registerutskriften gratis på brreg.no.

Her finner du registrerte opplysninger ved å fylle inn organisasjonsnummer eller navn: Finn foretak/selskap

Plikter som oppstår etter registrering

Når klubben er registrert i Brønnøysundregistrene, er det viktig at dere melder i fra når det skjer endringer i for eksempel styre medlemmer eller andre opplysninger som er registrert. Dere bruker da skjemaet Samordnet registermelding, som dere brukte ved registrering.

...........................................................

Maler:

Disse skjemaene skal benyttes:

- Stiftelsesprotokoll

- Mal for klubbvedtekter

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker