Nyheter

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Årets lokale lønnsforhandlinger nærmer seg, og en viktig del av forberedelsene er Negotias lønnskonferanser. Nå er det klart for påmelding.

Nils Blomhoff og Anne Kathrine Nordvang, henholdsvis nestleder og rådgiver i Negotias arbeidslivsavdeling, er deltakere i YS-delegasjonen ved de samordnete forhandlingene mellom YS og NHO.

Torsdag ble det brudd i de sentrale lønnsforhandlingene mellom YS og NHO. Nå går oppgjøret til mekling etter påske.

Startskudd i lønnsforhandlingene mellom YS og NHO mandag 27. mars. YS Privat-leder Anneli Nyberg presenterer kravene. Foto: Trygve Bergsland

Mandag startet årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. YS forventer lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre deres rettmessige andel av verdiskapningen i virksomhetene.

Alltid organisert. – Jeg hadde ikke regnet med å trenge så mye hjelp i arbeidsforholdet, men har alltid vært organisert for det, sier John Lillegård. Foto: Terje Bergersen

Medlem John Lillegård fikk bistand fra Negotia i arbeidsforholdet tre ganger. – Hjelpen jeg fikk var helt avgjørende for utfallet av sakene jeg hadde, sier han.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke er blitt enige om årets garantitillegg. Tillegget innebærer en heving av øverste trinn (6) i minstelønnssatsene med 8 kroner per time.

Tillitsvalgte klare for input til lønnsoppgjøret. Foran, fra høyre: Sofie Kvalsund-Grøvdal (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjon, Wenche Brynjulfsen (Torghatten Nord), Svein Åge Haugli (Strand Unikorn) og Anita Steinnes (Brunvoll Volda).

Rundt 100 tillitsvalgte deltok på Negotias tariffkonferanse torsdag 9. fredag 10. mars. Status i norsk økonomi og det kommende lønnsoppgjøret var dominerende post på programmet.

Illustrasjon: AdobeStock

På den internasjonale kvinnedagen går 15 nordiske fagforeninger sammen om et opprop for et mer likestilt arbeidsliv.

Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

YS-forbundet Parats medlemmer i Norsk Luftambulanse er i streik.  - Vi gir dem vår fulle støtte, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

- Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger, viser at det er rom for at også de ansatte skal få ut sin del av verdiskapingen, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Her på YS' inntektspolitiske konferanse tirsdag. Foto: Terje Bergersen

- YS krever at våre medlemmer får sin del av verdiskapingen. Vi ser at forskjellene øker, advarer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

- Vi kan ikke akseptere et nytt år med reallønnsnedgang for medlemmene våre, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Tallene i TBUs foreløpige rapport viser at nær alle lønnstakergrupper opplevde reallønnsnedgang i 2022. - Det er andre året på rad at dette skjer. Vanlige arbeidstakere kan ikke betale hele regningen for den økte prisveksten og inflasjonen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Ole fra Extra Optical AS var lei av dyre briller og startet sitt eget selskap for å kunne tilby produktene til en rimeligere pris. Han og kollegaene hjelper deg med skreddersydde briller til ditt syn. Foto: Extra Optical

Er du lei av dyre briller? Kunne du tenkt deg flere par å bytte mellom? Da kan vår nye medlemsavtale med Extra Optical være noe for deg.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

I vår nye lønnskalkulator kan du se hva ansatte med samme yrke som deg selv tjener.

Tariffkonferansen er viktig, årlig møtearena for tillitsvalgte, politisk ledelse og administrasjon i Negotia. Her fra konferansen i 2022. Foto: Terje Bergersen

Negotias tariffkonferanse holdes i år på Lillestrøm 9. og 10. mars. Nå er det klart for påmelding.

Illustrasjon: AdobeStock

WEBINAR: Her får du de beste rådene om hvordan man kan jobbe bedre sammen på arbeidsplassen – både med kolleger og ledelsen. Bli med torsdag 9. februar, klokka 11.30-12.30.

Monica A. Paulsen går av som forbundsleder i Negotia etter landsmøtet i november 2023. Foto: Terje Bergersen

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen har bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg på landsmøtet til høsten. – Mange av målene og ambisjonene jeg har hatt for forbundet som forbundsleder er i ferd med å realiseres, skriver hun i et innlegg her på nettsiden. 

Fra tidligere medlemstur arrangert av avdeling Sunnmøre, med støtte fra 3-prosenten. Foto: Cathrine Ekenes Iversen

Pengepotten til lokal aktivitet i Negotia inneværende år er nylig fordelt. 144 klubber og 16 lokalavdelinger har fått midler til mange spennende tiltak.

Andreas Gossner og Bettina Ø. Høgseth er blant de personlige trenerne du møter hos Løpetrening AS. De hjelper deg med skreddersydd treningsprogram og oppfølging. Foto: Løpetrening AS

Et måltilpasset treningsprogram med oppfølging fra egen personlig trener. Kan det være noe for deg?

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Oppdaterte utgaver av tariffavtalene etter hovedoppgjøret i 2022, trykkes opp i disse dager. Avtalene sendes ut til de tillitsvalgte, etter hvert som de blir klare.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Fra 1. januar innføres en normgivende bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling styrkes også.  

llustrasjon: AdobeStock

I tillegg til den faglige kjernevirksomheten som handler om oppfølging og bistand i arbeidsforholdet, tilbyr Negotia en rekke økonomisk lønnsomme fordeler til deg som er medlem. Start året med å sjekke ut mulighetene!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker