Nils Blomhoff og Anne Kathrine Nordvang, henholdsvis nestleder og rådgiver i Negotias arbeidslivsavdeling, er deltakere i YS-delegasjonen ved de samordnete forhandlingene mellom YS og NHO.

Brudd i lønnsforhandlingene mellom YS og NHO

Torsdag ble det brudd i de sentrale lønnsforhandlingene mellom YS og NHO. Nå går oppgjøret til mekling etter påske.

Mekling hos Riksmekleren er berammet til fredag 14. og lørdag 15. april. Meklingsfristen løper ut ved midnatt lørdag 15. april.

- Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme fram til en forhandlingsløsning. Det dreier seg både om størrelsen på det sentrale lønnstillegget og innretningen på lavlønnstillegg. Nå venter mekling etter påske, og vi håper Riksmekler kan hjelpe oss med å komme i mål, sier Nils Blomhoff, nestleder i arbeidslivsavdelingen i Negotia.

De ferskeste tallene fra TBU (Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene) tilsier en forventet prisvekst i 2023 på 4,9 prosent. Lønnsoppgjøret må derfor bli på mer enn dette dersom man skal oppnå økt kjøpekraft. Dessuten er YS altså opptatt av å løfte de lavlønte.

Leder for YS Privat , Anneli Nyberg, sier arbeidstakerne i årets oppgjør må få økt kjøpekraft.

– Vi må ha et lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre dem en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene.

Hun sier det er bekymringsfullt at arbeidstakernes andel av verdiskapingen synker, samtidig som lønnsforskjellene øker.

– Større overskudd til eierne, mer i bonus og høye lederlønninger viser at det er rom for at ansatte skal få sin del av verdiskapingen, sier Nyberg.

Oppgjøret omfatter YS-forbundene Yrkestrafikkforbundet, Negotia, Parat, Delta og SAFE, som i dette samordnete oppgjøret representerer rundt 16 000 medlemmer på forskjellige tariffavtaler med NHO.

For Negotias del er Handelsoverenskomsten, Taxioverenskomsten, Oljeoverenskomsten og Bilselgeravtalen omfattet. Dersom det ved en eventuell konflikt blir aktuelt å ta ut noen av Negotias medlemmer i streik, vil tillitsvalgte bli kontaktet på forhånd.

Negotias største tariffavtaler med NHO – Funksjonæravtalen og Selgeravtalen – er ikke en del av det samordnete oppgjøret. Medlemmer tilknyttet disse to avtalene vil derfor ikke være aktuelle for et eventuelt streikeuttak.

Aktuell informasjon i tilfelle streik

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker