Negotias 1. nestleder Eirik Bornø og spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen deltok i forhandlingsdelegasjonen til YS Spekter.

Enighet mellom YS og Spekter i de innledende forhandlingene

YS-medlemmene i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 14 625 kroner i året. Forhandlingene fortsetter nå lokalt.  

Arbeidstakere med en grunnlønn på 490 242 kroner og under, sikres et ytterligere lønnstillegg på minimum 5 850 kroner i disse innledende forhandlingene.

– Vi har fått til et resultat som gir et godt utgangspunkt for det som skal skje lokalt i virksomhetene. Det skal forhandles mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte om ytterligere tillegg. Da må de lokale arbeidsgiverne innfri, og bidra med tillegg som sikrer reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter. Nå blir det lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det nå er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger.

YS Spekter legger til grunn at det skal legges vekt på likestilling/likelønn i virksomhetene. Dette er i tråd med at de avtalte forutsetningene.  Videre forutsetter YS Spekter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt er normgivende for både ledere og andre grupper i virksomheten. 

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere på våren. 

– Tillitsvalgte har nå en viktig oppgave som forhandlingsledere. Jeg ønsker lykke til, og vil oppfordre medlemmene til både å gi innspill til, og støtte opp om arbeidet. De tillitsvalgte tar på seg viktige oppgaver på vegne av medlemmene, sier rådgiver Synnøve Lohne-Knudsen, som har deltatt i forhandlingsdelegasjonen for Negotia.  

Protokoll Spekter A-del 2023

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker