- I alle våre forbund har vi medlemmer som er nøkkelpersonell for å trygge Norge. Og for en jobb de gjør, sa Hans-Erik Skjæggerud i sin åpningstale til YS-konferansen. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

- Vi lever i en ulvetid

– Årets YS-konferanse skjer med en urolig verden som bakteppe. Vi lever i en ulvetid, sa YS-leder Hans-Erik Skjæggerud da han åpnet konferansen tirsdag.

– Det som har gjort dypest inntrykk de siste to ukene er selvsagt konflikten mellom israelerne og palestinerne. De forferdelige terrorhandlingene 7. oktober har brent seg inn i våre sinn. Hamas er en terrororganisasjon. Og Israel er i sin fulle rett til å forsvare seg. Samtidig har vi – og mange, mange andre – også vært tydelig på at Israels svar på terroren må være innenfor folkeretten. Uskyldige, sivile skal beskyttes. Dessverre ser det ikke ut til å være tilfelle. Vi er inne i en ny voldsspiral i Midtøsten. Jeg tror det kommer til å bli mye verre, sa YS-lederen.

– Samtidig raser krigen i Ukraina videre med uhyggelig styrke. Enorme lidelser følger av krigen, sa Skjæggerud.

Samfunnssikkerhet og beredskap er tema for årets YS-konferanse

YS-lederen pekte på at temaet for årets YS-konferanse – samfunnssikkerhet og beredskap – dessverre er mer aktuelt enn noen gang.

Tidligere erfaringer, klimaendringer, demografisk utvikling og den sikkerhetspolitiske utviklingen har bragt samfunnssikkerhet og beredskap høyt opp på agendaen.

Regjeringen har nedsatt flere kommisjoner, som nå har levert sine analyser og gitt råd.

– YS-fellesskapet har gitt et meget fyldig høringssvar, som bekrefter det vi har sagt lenge: Vi er totalberedskapen! YS-fellesskapet, med sine 11 medlemsforbund, er representativt for den totalberedskapen vi har her til lands. I alle våre forbund har vi medlemmer som er nøkkelpersonell for å trygge Norge. Og for en jobb de gjør, understreket Skjæggerud.

Har brukt året på å besøke medlemmer som jobber med beredskap

– Nestleder Lizzie (Ruud Thorkildsen, red. anm.) og jeg har vært på mange arbeidsplassbesøk det siste året. Det har gjort inntrykk. I vinter var vi på Forsvarets Operative Hovedkvarter utafor Bodø. Vi hadde grundige samtaler med ledelsen og organisasjonene i YS som organiserer personell i Forsvaret, og deres tillitsvalgte. Det vi hørte og så – og som senere ble bekreftet i forsvarskommisjonen – er det jeg vil kalle en krise. Prisen for år med lite og feilslått satsning må nå betales.

Skjæggerud mener det vanskelige for Norge ikke er å ruste opp Forsvaret med materiell. Det mangler ikke penger i Norge, men folk:

– Forsvaret står i en krevende personellsituasjon, i likhet med mange andre sektorer som helse- og omsorg og kriminalomsorgen, for å nevne noen. Det må tenkes nytt. Helse- og omsorgssektoren må blant andre ting utnytte ny teknologi, men også gjennomføre en skikkelig oppgavefordeling som gjør at kompetansen de ulike gruppene har blir brukt best mulig. I Forsvaret må de blant annet gjennomgå utdanningssystemet sitt, og se på hvordan de best kan beholde kompetansen de utvikler hos sine ansatte, sa han.

– Lærdommen etter våre besøk er at våre medlemmer er helt sentrale for å trygge Norge. Men da må de gis rammene slik at de kan gjøre jobben sin. Og slik er det ikke, påpekte Skjæggerud.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker