- Negotia skal være et moderne forbund som skal fortsette å levere et godt tilbud til medlemmene, i takt med endringene i samfunnet rundt oss, understreket Monica A. Paulsen i sin åpningstale til landsmøtet.

- Negotia rigget for å møte framtidens behov

Under åpningen av landsmøtet fredag, framhevet forbundsleder Monica A. Paulsen at Negotia er rigget til å møte framtidens behov som forbund. Og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud annonserte at YS skal bli tydeligere.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Paulsen har hatt forbundsledervervet siden 2017, og går av etter landsmøtet nå i helgen.

- Nå står jeg foran dere for siste gang. Seks ganger har jeg åpnet Negotias landsmøte som deres forbundsleder. Og selv om det er mange kjente fjes her i salen, og mye som er likt, så er det jammen også mye som har forandret seg i Negotia på de seks årene, innledet hun.

Innsiktsbasert arbeid

Den avtroppende forbundslederen gikk tilbake til utgangspunktet da hun overtok toppvervet i organisasjonen for seks år siden:

- Et av målene mine var å gjøre Negotia til et mer databasert forbund. At beslutningene våre og arbeidet vårt skal være basert på innsikt. Her har vi tatt sjumilssteg, sa hun og viste blant annet til innføring av nye administrative systemer.

- I strategiperioden har vi lagt grunnlaget for medlemsvekst og bedre medlemstilbud, gjennom en modernisering av både profil, digitale verktøy og arbeidsformer. Det er lagt et godt grunnlag for å styrke forbundet i årene som kommer. Vi er bedre rigget til å møte behovene som et moderne forbund skal oppfylle.

Organisasjonens tur

På det organisasjonsmessige planet pekte Paulsen på arbeidet med etablering av ny struktur, som har pågått den siste treårsperioden.

- Nå er det organisasjonen som trenger å gjennomføre en omstilling. Dette er et skifte som landsmøtet i 2020 og vårt forbundsstyre ga føringer for. Hele organisasjonen har vært involvert, og medlemsdemokratiet og transparens har vært viktig. Vi må sikre at vi skal være ett lag, ett team som har ambisjoner om å nå de samme målene, og som setter medlemmer og tillitsvalgte i sentrum. Jeg håper landsmøtet vil vedta at vi kan jobbe for en enda bedre organisasjon gjennom strukturendringene som skal legges fram denne helga, sa hun og la til: 

- Den foreslåtte strukturendringen skal sikre mer aktivitet ute i klubbene og mer demokratisk forankring. Vi må ha en struktur som sikrer kompetente tillitsvalgte, aktivitet og rekruttering ute på bedriftene, og gjør det lett å løfte fram talenter i organisasjonen vår. For det er medlemmene og de framtidige medlemmene som må settes først når vi nå skal diskutere hva som gagner oss som forbund aller mest.

 Fagforeningenes viktige rolle i en utrygg verden

 Paulsen kom også inn på den krevende situasjonen verden opplever for tiden, med kriger i Ukraina og Midtøsten, galopperende prisutvikling og klimakrisen som truer framtidsbildet.

 - I møte en utrygg verden er fagforeninger viktigere enn noen gang. Jobben gir økonomisk trygghet, men den gir også fellesskap, tilhørighet og mestring. Dere som er tillitsvalgte gjør det viktige arbeidet med å bidra til at folk kan ha det godt på jobb. Sammen skal vi hjelpe folk til å få en god arbeidsdag, og et trygt arbeidsliv, selv i møte med de utfordringene som kommer framover. 

 Forbundslederen framhevet noen av sakene Negotia har jobbet med de seneste årene. For eksempel skjerpede bestemmelser i avtaleverket knyttet til personvern og innføring av kunstig intelligens.

 - Må ta grep nå

 Til slutt rettet Monica A. Paulsen oppmerksomheten mot helgens landsmøte, hvor vedtak om ny strategi og politiske ambisjoner skal vedtas.

 - Denne helgen skal dere være med og endre Negotia. Vi skal behandle en ny strategi, en plan for hvordan Negotia skal vokse og bli et enda bedre forbund for medlemmene. Vi skal vedta helt ny politikk – som viser at Negotia har ambisjoner om å definere morgendagens arbeidsliv.

Dere som deltar her representerer 22.000 medlemmer, og det er de vi må ha i tankene når vi tar beslutninger denne helga. 

 - Negotia skal være et moderne forbund som skal fortsette å levere et godt tilbud til medlemmene, i takt med endringene i samfunnet rundt oss. For å sikre et godt arbeidsliv for medlemmene må vi ta grep nå.  

 YS skal bli tydeligere

 

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud hadde lagt turen innom landsmøtet. I sitt innlegg kom han inn på både globale og hjemlige utfordringer.

 - Krigene på Gaza og i Ukraina er en del av et stort og sammensatt utfordringsbilde i verden. I tillegg til krigene har vi klimautfordringene, et svekket globalt demokrati, handelskonflikter mellom stormaktene USA og Kina, inflasjon og økonomisk tilbakeslag, økende antall fattige og mer ulikhet mellom folk. Disse megatrendene slår direkte inn i folks hverdag her i Norge, påpekte Skjæggerud. 

Videre understreket han arbeidstakerorganisasjonenes betydning for bekjempelse av den økende fattigdommen vi ser i Norge.

- Det viktigste vernet mot fattigdom og arbeidsløshet er sterke arbeidstakerorganisasjoner – sånn som Negotia og YS. Men skal vi klare vårt samfunnsoppdrag må vi være sterke. Vi må bli en enda tydeligere politisk aktør i Norge. Når jeg sier politisk, mener jeg ikke partipolitisk.

- Vi må meisle ut posisjoner som baserer seg på den virkeligheten våre medlemmer opplever både på arbeidsplassen og i hverdagen. Vi må ha en politikk som er klar og som folk kjenner seg igjen i. Vår partipolitiske uavhengighet må ikke gjøre oss nervøse for å ta klare og tydelige valg. Tvert om; vi skal være krystallklare og spisse, gjerne kontroversielle og tøffe, men også smarte og pragmatiske, fastslo YS-lederen. Og som eksempler på aktuelle saker nevnte han økt barnetrygd, mottak av ukrainske flyktninger og treffsikre strømtiltak for næringslivet.

Til slutt takket YS-lederen avtroppende Negotia-leder Monica A. Paulsen for det hun har betydd for YS-fellesskapet.

- Pågangsmotet ditt, stayerevnen, viljen til å jobbe fram ideer, har jeg satt stor pris på. Et eksempel er kunstig intelligens-prosjektet; et veldig viktig prosjekt som etter hvert har materialisert seg til noe jeg tror mange vil ha nytte av i årene som kommer. På hovedstyremøtet til YS tidligere denne uka var det et samlet styre som vedtok at dette skal vi arbeide videre med.

- Lykke til med landsmøtet. Jeg er overbevist om at dere vil gjøre mange kloke vedtak – og min lovnad er å gjøre det jeg kan for at deres ambisjoner, deres krav og deres politikk blir realisert, avsluttet YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker