Startskudd i lønnsforhandlingene mellom YS og NHO mandag 27. mars. YS Privat-leder Anneli Nyberg presenterer kravene. Foto: Trygve Bergsland

Oppstart i NHO-oppgjøret: YS krever økt kjøpekraft

Mandag startet årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. YS forventer lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre deres rettmessige andel av verdiskapningen i virksomhetene.

Forhandlingene er samordnet, som betyr at YS Privat forhandler på vegne av de tilsluttete forbundene. For Negotias del berører oppgjøret Handelsoverenskomsten, Oljeoverenskomsten, Taxioverenskomsten og Bilselgeravtalen.

Negotias største tariffavtaler med NHO, Funksjonæravtalen og Selgeravtalen, er ikke omfattet av det samordnete oppgjøret.

Se YS-produsert video fra forhandlingsoppstarten

Forventer troverdig lønnsanslag i frontfaget

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør hvor det kun er lønn som forhandles mellom partene. I de samordnete forhandlingene vil det si en kombinasjon av sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. YS krever også at arbeidet med å styrke lønnsutviklingen for kvinnedominerte yrker fortsetter.

For tredje året på rad har det vist seg at lønnsveksten i industrien samlet sett har vært betydelig høyere enn frontfagsrammen. Det har ført til at flere grupper har blitt hengende etter.

Anneli Nyberg, leder for YS Privat, understreker at YS stiller seg bak frontfagsmodellen, men sier samtidig at anslaget for lønnsveksten i frontfaget må være troverdig.

– Mange av våre medlemmer i privat sektor har opplevd en dårlig lønnsutvikling de siste tre årene. YS krever derfor at partene blir enige om løsninger for å løfte disse yrkesgruppene, sier Nyberg.

Minimum 5 prosent for å sikre reallønnsvekst

Det er varslet et krevende lønnsoppgjør i år, mye på grunn av høy inflasjon, svak kronekurs og uro i finansmarkedet. Prisveksten er beregnet til 4,9 prosent. Det betyr at lønnsoppgjøret må være på minimum fem prosent for å sikre reallønnsvekst og økt kjøpekraft.

I NHO-oppgjøret forhandler YS Privat på vegne av forbundene Negotia, Parat, Yrkestrafikkforbundet, Delta og SAFE. Disse representerer til sammen 55 000 medlemmer. Negotia deltar med en delegasjon på fire.

Det er satt av tre dager til forhandlingene.

Se også tidligere saker om årets lønnsoppgjør:
Samlet til forberedelse av lønnsoppgjøret
Vanlige arbeidstakere kan ikke betale hele regningen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker