Kimiya Sajjadi og Big Enough Global ble tildelt YS' Likestillingspris 2021 for sitt arbeid for et flerkulturelt arbeidsliv. Her med Hans-Erik Skjæggerud, juryleder og 1. nestleder i YS. Foto: Siv Bjelland

Hvem fortjener YS' likestillingspris for 2022?

Likestillingsprisen vil som vanlig bli delt ut på YS-konferansen som i år arrangeres 25. oktober. Juryen for prisen ber om forslag til kandidater innen 23. august.

Statuttene for likestillingsprisen er som følger:

  • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling. 
  • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
  • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Negotia-tillitsvalgt nytt medlem i prisjuryen

Tina Riisa Gjøen, som både er leder for Negotia-klubben ved Bitpro og for lokalavdelingen i Bergen, ble valgt inn i juryen for YS' Likestillingspris i mars. Hun uttalte den gangen:

- Jeg har alltid vært engasjert i likestilling. Det er et viktig område som vi fortsatt må ha høyt på dagsordenen. YS' Likestillingspris er opp gjennom årene tildelt svært forskjellige personer og aktører, som fra hver sine ståsteder har gjort en stor innsats for likestillingen. Og dette mangfoldet som prisen favner, synes jeg er særlig interessant.

Nå ser hun fram til å utøve vervet i praksis.

- Det blir spennende å se hva som kommer inn av forslag, og jeg vil gjerne gi en ekstra oppfordring til Negotias medlemmer om å foreslå kandidater. Jeg ser med glede og forventning fram til å begynne å jobbe med dette som medlem av juryen til høsten, sier Tina Riise Gjøen.

Slik foreslår du kandidater

Forslagene registreres via denne skjemalenken, som også er å finne i nettsakene på ys.no og likestillingsprisen.no

Forslagene bør helst være godt begrunnet, slik at juryen får et best mulig faktagrunnlag når den skal gjøre sine vurderinger. 

I tillegg er det mulig å sende vedlagte nominasjonsskjema med eventuell tilleggsinformasjon til sekretær for juryen: hege.hero@ys.no

Fristen for å fremme forslag til årets pris er tirsdag 23. august. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker