Representanter for fagforeninger og bransjeorganisasjoner på innspillsmøte om datasenterstrategi hos Kommunal- og distriktsdepartementet. Negotia-leder Monica A. Paulsen til venstre. Foto: Heidi Amalie Bang

Negotia gir innspill til regjeringens datasenterstrategi

Denne uka deltok Negotia på innspillsmøte hos Kommunal- og distriktsdepartementet om revidering av regjeringens datasenterstrategi.

Regjeringen er i gang med en revidering av sin datasenterstrategi, for å møte framtidens utfordringer. Bakgrunnen er blant annet den radikalt endrete sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

Innspillsmøtet hos departementet onsdag ble ledet av statssekretær Gunn Karin Gjul. De store fagforeningene som organiserer ansatte i teknologiske næringer var invitert sammen med bransjeorganisasjonene. Det ble en god diskusjon om datasikkerhet, beredskap, bærekraft, energisituasjonen og utvinning av kryptovaluta i Norge.

Kompetanse er en forutsetning for styrking av datanæringen

For Negotia var det særlig viktig at bekymringen for manglende IKT-kompetanse ble løftet.

- Norge har en godt utbygd digital infrastruktur og avanserte brukere som tidlig tar i bruk ny teknologi. Dette gir stort potensiale for å utvikle nye næringer. Samtidig lever vi i en ganske annen virkelighet enn da den forrige datasenterstrategien kom i 2021. Den nye strategien må inneholde flere hensyn knyttet til bærekraftig energiforbruk, beredskap og kompetansebehov, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen og føyer til:

- Undersøkelser Negotia har gjennomført sammen med de største tech-organisasjonene i arbeidslivet viser at vi er på stødig kurs mot å mangle hele 40 000 IT-hoder innen 2030. En ny datasenterstrategi må inneholde tiltak for å møte disse utfordringene bedre enn regjeringen har gjort hittil.

Må stilles krav til energieffektiviserende tiltak

Effektiv og god bruk av kraftressursene i Norge var også et sentralt diskusjonstema på møtet hos departementet. Det var bred enighet om at det ikke kan sløses med dyrebar kraft for å utvinne kryptovaluta i Norge, og at man bør se på måter å skattlegge denne typen virksomhet på. I tillegg må det stilles krav til energieffektiviserende tiltak, eksempelvis bruk av spillvarme, når det planlegges for utbygging av nye datasentre. Datasikkerhet og beredskap knyttet til den viktige infrastrukturen datasentre er en del av, ble også diskutert.

- Negotias medlemmer i IKT-bransjen er opptatt av sikkerheten knyttet til datasentre. Med stadig økende bruk av skytjenester i både privat og offentlig sektor er datasentre på norsk jord viktig. Det styrker beredskapen for kritisk infrastruktur, og bidrar til beskyttelse av befolkningens og ansattes personopplysninger.

- Og så kan det ikke gjentas ofte nok at etikk og personvern må hensyntas når det kommer til dataøkonomien. Det er viktig å sikre at dataene man bruker er av god kvalitet og at de ikke misbrukes eller kommer på avveie, sier Paulsen.

Se også saker på regjeringen.no:

Vil revidere datasenterstrategien for å møte framtidas utfordringer
Forslag til datasenterregulering på sendes på høring

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker