Illustrasjonsfoto: AdobeStock

ILO-konvensjon mot vold og trakassering har vært på høring

Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen ILO vedtok for tre år siden sin konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet. Først nå i våres sendte norske myndigheter saken på høring. Negotia har gitt eget svar.

Konvensjonen definerer vold og trakassering som “en rekke uakseptable former for atferd som har som mål, eller sannsynligvis fører til fysisk, psykologisk, seksuell eller økonomisk skade».

Bestemmelsene omfatter alle som arbeider, inklusive praktikanter, lærlinger og personer som utfører plikter eller har autoritet som arbeidsgiver. Det gjelder i offentlig og privat sektor, formell og uformell økonomi, samt i alle deler av landet.

- Negotia har hatt dette temaet på dagsordenen i lang tid, blant annet gjennom en resolusjon vedtatt på vårt landsmøte i 2020. Det er på tide at innholdet i denne viktige konvensjonen gjøres gjeldende i Norge. Med høringsrunden som nå er gjennomført har vi endelig fått gjennomslag for dette, og er ett steg nærmere en ratifisering her hjemme, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

I sitt høringsbrev går Arbeids- og inkluderingsdepartementet inn for at konvensjonen ratifiseres. Departementet foreslår også enkelte tilpasninger i arbeidsmiljøloven, blant annet:

  • Presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også innebærer et vern mot seksuell trakassering.
  • Innta en definisjon av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven, som tilsvarer definisjonene som er inntatt i likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Tydeliggjøre verneombudets oppgaver etter loven når det gjelder å påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt.

Negotia støtter departementets forslag.

Se hele Negotias høringssvar

Se også fagartikkel om:
Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker