Med pensjonsopptjening fra første krone får du mer å rutte med når pensjonistlivet kommer. Og jo yngre man er, desto større betydning får denne viktige regelendringen over tid. Illustrasjonsfoto: NTB

Nå får alle pensjon fra første krone

Rett før jul vedtok Stortinget nye regler for opptjening av tjenestepensjon i arbeidsforhold. Det innebærer blant annet at alle ansatte nå har rett på pensjonsopptjening fra første lønnskrone. Spesielt de yngre har mye å glede seg over.

Endringene trer i kraft nå fra nyttår 2022, og omfatter ansatte i alle typer private virksomheter der arbeidsgiver har tjenestepensjon av typen innskudds-, hybrid- eller ytelsesordning.

Det mest spenstige i de nye bestemmelsene er at det innføres pensjonsopptjening fra første krone, noe Negotia og den øvrige fagbevegelsen har kjempet for i mange år. Nytt er også at aldersgrensen for innmelding i bedriftens pensjonsordning settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden. Dette gjelder uavhengig av stillingsprosent. Forutsetningen er at man har mottatt samlet lønn fra foretaket med et beløp som tilsvarer rapporteringspliktig lønn i a-meldingen.

Fram til egen pensjonskonto ble innført fra januar 2021, var det krav om minimum 12 måneders medlemstid i bedriftens pensjonsordning før opptjening kunne starte. Muligheten for å utelate ansatte ble imidlertid videreført gjennom 2021: Det gjaldt de med mindre enn 20 prosent stilling, de under 20 år eller som hadde en inntekt under 1G (grunnbeløpet i folketrygden – for tiden 106 399 kroner). Alt dette er nå opphevet, og resultatet er at mange arbeidstakere heretter vil få en bedre pensjonsopptjening.

Minimumskravet for innskuddspensjoner er en årlig avsetning på 2 prosent av den enkeltes lønn inntil 12G. En del virksomheter yter en høyere prosentsats enn dette, for eksempel 5 prosent. Bruker vi det som eksempel, vil overgangen til pensjon fra første krone utgjøre en økning på 5320 kroner i årlig innskudd. Og jo yngre den ansatte er, desto større betydning vil endringen få med tanke på avkastningen over tid.

Enkelte arbeidsgivere vil ha behov for å områ seg de nye kravene. Derfor er det innført overgangsregler med tilpasninger til nytt regelverk fram til 30. juni 2022.

Det er også innført enkelte andre bestemmelser tilknyttet pensjonslovene gjeldende for privat sektor. Dette kan du lese mer om på regjeringen.no

Husk at du kan benytte medlemsfordelen YS Pensjon til forvaltning av dine samlete pensjonsmidler.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker