- Arbeidslivet er en viktig arena for å oppnå framskritt i likestillingen. Derfor er det også viktig at vi som fagforening engasjerer oss på dette området, og at YS synliggjør temaet gjennom den årlige prisen, sier Tina Riise Gjøen. Foto. Marte Gloppestad

Valgt inn i juryen for YS' Likestillingspris

Negotia-tillitsvalgt Tina Riise Gjøen (35) er nylig valgt inn som medlem av juryen for YS' Likestillingspris. – Dette er et verv jeg går til med stolthet og glede, sier hun.

Juryens faste oppgave er å vurdere innkomne forslag og vedta tildeling av den tradisjonsrike likestillingsprisen som YS har delt ut hvert år siden 1988. Juryen består av totalt sju medlemmer pluss sekretær.

Opptatt av mangfoldet i likestillingsarbeidet

- Jeg har alltid vært engasjert i likestilling. Det er et viktig område som vi fortsatt må ha høyt på dagsordenen. YS' Likestillingspris er opp gjennom årene tildelt svært forskjellige personer og aktører, som fra hver sine ståsteder har gjort en stor innsats for likestillingen. Og dette mangfoldet som prisen favner, synes jeg er særlig interessant, sier det nye jurymedlemmet Tina Riise Gjøen.

Gjøen er Negotias ungrepresentant i Region Vest, og nestleder i Negotia Ung. Hun er også tillitsvalgt for medlemsklubben ved Bitpro i Bergen. Og nylig ble hun valgt til styreleder for Negotias lokalavdeling i Bergen, den første kvinnelige avdelingslederen i vestlandsbyen.

- Det ene har liksom trukket med seg det andre i Negotia-sammenheng for meg. Det har blitt mange verv og mye deltakelse på møter og aktiviteter både lokalt og sentralt. Men jeg liker å være engasjert, det er da man har muligheten til å påvirke.

- Arbeidslivet er en viktig arena for likestilling

Den aktive Negotia-kvinnen gleder seg til å starte arbeidet i likestillingsjuryen.

- Dette er et arbeid jeg ser fram til med stor glede, og jeg er stolt av å representere Negotia i denne sammenhengen. Arbeidslivet er en viktig arena for å oppnå framskritt i likestillingen. Derfor er det også viktig at vi som fagforening engasjerer oss på dette området, og at YS synliggjør temaet gjennom den årlige prisen, sier Gjøen.

YS' likestillingspris har som nevnt vært delt ut hvert år siden 1988. De tidligere mottakerne er en variert blanding av personer, organisasjoner og virksomheter som har gjort en fortjenstfull innsats innen likestilling. Følgende momenter er sentrale:

  • Formålet med YS' Likestillingspris er å stimulere til økt innsats for likestilling og like muligheter for alle.
  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
  • Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Kilde: ys.no

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker