Forhandlingsdelegasjonen. Fra venstre: Tillitsvalgt i Coca Cola, Lars Einar Ingvaldsen, rådgiver Anne Kathrine Nordvang, forbundsleder Monica A. Paulsen, nestleder i arbeidslivsavdelingen Nils Blomhoff og tillitsvalgt i Tine, Ottar Råd. Foto: Terje Bergersen

Enighet i forhandlingene på Funksjonæravtalen med NHO

Torsdag ettermiddag kom Negotia og NHO til enighet i årets tariffoppgjør på Funksjonæravtalen.

Funksjonæravtalen med NHO er Negotias største overenskomst. Den dekker et stort antall virksomheter og yrkesgrupper i de fleste bransjer. Forhandlingene ble gjennomført onsdag 14. og torsdag 15. september.

- Forhandlingene var gode og konstruktive, sier forhandlingsleder Nils Blomhoff som er fornøyd med at det ble oppnådd enighet.

Partene ble blant annet enige om følgende:

  • Ny bestemmelse om likestilling og ikke-diskriminering. Dagens bestemmelse styrkes og omhandler nå også ikke-diskriminering, samtidig som bedriftenes konkrete plikter til å ivareta likestillingsperspektivet i personalpolitikken er beholdt. I tillegg fremheves bedriftenes plikt til å sikre lik lønn for likt arbeid for kvinner og menn.
  • Ny bestemmelse om hjemmekontor. Dersom bedriftene åpner for bruk av hjemmekontor, presiseres det nå at de er pålagt å drøfte rammene med de tillitsvalgte.
  • Det nedsettes et større utvalgsarbeid som før neste tariffrevisjon skal gjennomgå avtaleteksten med sikte på å modernisere denne. Utvalgsarbeidet skal blant se nærmere på kompetansebestemmelsene i overenskomsten, som nå er spredt rundt i bestemmelser i selve overenskomsten og i flere bilag.

Oljeoverenskomsten med NHO ble også forhandlet denne uka.

Protokoller:

Funksjonæravtalen NHO

Oljeoverenskomsten NHO

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker