Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Enighet i tariffoppgjøret mellom Negotia og Virke

Torsdag kom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke til enighet i årets lønns- og tariffoppgjør. Resultatet tilsvarer en ramme på 3,7 prosent.

Partene er enige om blant annet følgende:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 1,50 per time gjeldende fra 1. april. Minstelønnssatsene økes tilsvarende. Trinnene 5 og 6 i minstelønnstabellen har tidligere fått garantiregulering fra 1. februar på 5 kroner per time. Disse to trinnene får dermed en total økning i år på kr. 6,50 per time. (Se hele tabellen nedenfor)
  • Tariffestet full lønn under sykdom for alle fast ansatte i minst tre måneder i løpet av et kalenderår. Dette innebærer at også de som har lønn utover 6G (seks ganger folketrygdens grunnbeløp – for tiden 638 394 kroner) heretter får full lønn under sykdom i minst tre måneder. Alle som tjener mindre enn 6G har allerede full lønn under sykdom.
  • Det er tatt inn ny tekst i tariffavtalen om likestilling og ikke-diskriminering. I tillegg er det gjort oppdateringer i bilaget om fjernarbeid (hjemmekontor).
  • Det tidligere bilaget om lærlinger er erstattet med et nytt, og det er kommet inn et nytt bilag om faglærte.
  • Oppdatert bestemmelse om pensjon som blant annet innebærer at partene en gang i hver tariffperiode skal gjennomgå de etablerte bedriftsordningene, og drøfte behovet for endringer.

Lønnsresultatene framforhandlet sentralt gjelder kun for Funksjonæravtalen. Det øvrige gjelder for både Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale.

Det skal i tillegg føres lokale lønnsforhandlinger på den enkelte bedrift i henhold til avtalenes bestemmelser om dette.

Månedslønn i den nye minstelønnstabellen (Funksjonæravtalen) gjeldende fra 1. april 2022:

Unge arbeidstakere under 16 år                   kr   19.241
Unge arbeidstakere under 18 år                   kr   19.728
Lønnstrinn 1                                                           kr    26.574
Lønnstrinn 2                                                          kr    26.712  
Lønnstrinn 3 (25 år)                                           kr     27.050
Lønnstrinn 4                                                          kr     27.958
Lønnstrinn 5                                                          kr     30.355
Lønnstrinn 6                                                          kr     36.013

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker