Negotia-tillitsvalgt i ISS, Trude Robert, er fast YS-representant i Bransjeprogrammet for renholdsbransjen. – Dette er et nyttig trepartssamarbeid hvor vi får belyst forholdene i bransjen fra flere ståsteder, sier hun. Foto: Terje Bergersen

Fortsatt fokus på seriøsitet i renholdsbransjen

Denne uken deltok Negotia i det årlige innspillsmøtet Bransjeprogrammet for renhold har med Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Tillitsvalgt Trude Robert og forbundsleder Monica A. Paulsen var med.

Bransjeprogrammet er opprettet av myndighetene og har eksistert i mange år. Det jobber blant annet med kampanjer som setter fokus på seriøsitet i renholdsbransjen, en næring som over tid har vært utsatt for mange useriøse aktører. Programmet har deltakere fra LO, NHO, Virke, KS og arbeidstilsynet i tillegg til YS/Negotia.  

Årets innspillsmøte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble holdt digitalt 25. januar, med statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap).

Belyser forholdene i bransjen fra flere ståsteder

Trude Robert er tillitsvalgt for Negotia-klubben i ISS, som organiserer administrativt ansatte i virksomheten. Hun har i en årrekke vært representant for YS i Bransjeprogrammet for renholdsbransjen. Hun mener dette er et viktig samarbeid som gir resultater.

- Min erfaring er at dette er nyttig trepartssamarbeid – mellom partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet, hvor vi får belyst forholdene i bransjen sett fra de forskjellige ståstedene. Dette gjør at man finner ut hvor skoen trykker mest og kan diskutere tiltak derfra. Når partene stiller seg bak saker i fellesskap, er muligheten for gjennomslagskraft større, sier Robert.

Tiltakene bransjeprogrammet diskuterer og iverksetter er alt fra kampanjer rettet mot private eller offentlige innkjøpere, til å få lovfestet saker som for eksempel godkjenningsordningen for renholdsbedrifter.

- Godkjenningsordningen med det tilhørende «Renholdskortet», har vært et viktig skritt på veien mot mer seriøsitet i bransjen.

Tillitsvalgt Trude Robert sier det har vært vanskelig å følge med på bransjen under pandemien, og at det i denne tiden heller ikke er ført tilsyn fra Arbeidstilsynet i det omfanget som er ønskelig.  

- En ny Fafo-rapport viser også at kun 3 av 10 innkjøpere i offentlig sektor sjekket lønns og arbeidsvilkår, mot 6 av 10 i privat sektor. Det viser at vi som deltar i dette trepartssamarbeidet innen renhold fortsatt har en jobb foran oss, sier hun.

- Økt organisasjonsgrad vil gi økt effekt av arbeidet

Negotia-leder Monica A. Paulsen er opptatt av at organisasjonsgraden må økes for å få bukt med utfordringene i bransjen.

- Samarbeidet mellom partene for å skape en mer seriøs renholdsbransje vil gi større effekt hvis organisasjonsgraden går opp. Den nye regjeringen er tydelig på at et organisert arbeidsliv med økt organisasjonsgrad er et mål, noe statssekretær Maria Schumacher Walberg også understreket i møtet. Dette er vi i Negotia og YS glade for, og selvsagt noe vi vil bidra til, sier Paulsen.

Hun mener en viktig nøkkel til god utvikling på dette området blant annet ligger i myndighetenes innkjøpsmakt.

- Myndighetene må bli mye flinkere til å bruke innkjøpsmakten sin til å stille krav og forventninger til aktørene. Fafos undersøkelse viser også at det offentlige er betydelig dårligere enn det private til å sjekke forholdene i forbindelse med innkjøp og kontraktsinngåelser, så her er det mye å gå på, sier Negotia-lederen.

Behov for kompetanseløp – på flere språk

Paulsen framholder at renholdsbransjen under koronaen ble definert som en næring av samfunnskritisk viktighet, noe som førte til ekstrabelastning på flere områder.

- Dette har blant annet utløst et stort behov for kompetanse. Her må arbeidsgiverne komme på banen og tilrettelegge for kompetanseløp blant sine ansatte, som må tilbys på flere språk enn norsk.

- Fokuset på privatmarkedet må også styrkes, slik at forbrukere kan gjøre stuerene valg for utføring av renholdstjenester i husholdningene. Forbudet mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent av arbeidstilsynet, gjelder også i private hjem.

Forbundslederen er fornøyd med signalene regjeringen har gitt, og lover å følge utviklingen tett framover.

- På møtet understreket statssekretæren viktigheten av hele og faste stillinger, økt organisasjonsgrad, reduksjon av innleie og styrking av innleides rettigheter. Dette er lovende takter fra regjeringen, som vi ser fram til å følge med på framover, sier Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker