- Aktualiteten av EWC-arbeid øker med framveksten av multinasjonale selskaper, sier nestleder Monica Paulsen (t.v.) og advokat Bjørg Anne Rynning. Den helt nye håndboka er tilgjengelig som digitalt e-magasin på Negotias nettside. Foto: Terje Bergersen

Håndbok i EWC-arbeid

Ansatte i selskaper med aktivitet i flere europeiske land har rett til formalisert samarbeid på tvers av landene. Negotia lanserer nå en håndbok til dette formålet.

EWC står for European Works Council. Det norske navnet forankret i avtaleverket, er Europeisk Samarbeidsutvalg – ESU. Regelverket har opprinnelig sitt utspring i et EU-direktiv fra 1994, som senere er blitt norsk lov og er å finne som vedlegg til hovedavtalene.

Formålet med EWC er å sikre informasjon og drøftinger mellom ansatte og toppledelse på tvers av landene i et konsern. Reglene gjelder for selskaper som opererer i minst to europeiske land, med minst 150 ansatte i to land og 1000 ansatte totalt.

- Flere av Negotias medlemsgrupper har vært involvert i EWC-arbeid en årrekke, og vi ser at dette er en aktivitet som øker i takt med framveksten av multinasjonale selskaper. Oppkjøp, fusjoner med utenlandske selskaper og outsourcing av hovedkontorfunksjoner, er hverdagen til mange av våre tillitsvalgte og medlemmer. EWC er det fremste verktøyet for at tillitsvalgte skal kunne ha innflytelse på denne typen prosesser i europeiske konsern. Derfor er det viktig at vi tilbyr en håndbok som beskriver dette arbeidet, sier Negotias nestleder Monica Paulsen.

Den nye håndboka er utarbeidet av Negotias rådgiver og advokat Bjørg Anne Rynning, og lanseres på tillitsvalgtkonferansen fredag denne uken. Den er et fyldig dokument som gir brukerne en grundig innføring i bakgrunn, formål og praktisk håndtering av EWC-arbeidet.

- I forbindelse med tillitsvalgtkonferansen arrangeres en temasesjon med EWC-arbeidet og håndboka i fokus. Min erfaring tilsier at dette er et meget relevant område som vi i Negotia nå løfter ytterligere fram, og det er gledelig å registrere at interessen er stor, sier Rynning. 

Håndbok i EWC-arbeid

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker