Negotia har meldt plassfratredelse

Tirsdag 27. september meldte Negotia plassfratredelse for 51 medlemmer i callsenterbedriften Webhelp Nordic

Mekling starter fredag 30. september med frist til midnatt lørdag 1. oktober. 

Dersom ikke Riksmekleren klarer å få partene til å enes om en løsning innen meklingsfristens utløp, er Negotia i streik fra søndag morgen 2. oktober. 

Meklingen gjennomføres etter at forhandlingene mellom Negotia og NHO ble brutt både når det gjelder Funksjonæravtalen og Salgsfunksjonæravtalen. Bruddet og meklingen omfatter også YS-forbundene Parat og Yrkestrafikkforbundet. 

Den harde nøtten i oppgjøret er knyttet til den såkalte tariffhoppingen, hvor arbeidsgivere organiserer seg bort fra avtalte lønnssatser. Negotia kan ikke akseptere at medlemmer går ned i lønn fordi arbeidsgiveren organiserer seg et annet sted.

Du lese mer om bruddet i tariffoppgjøret her

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker