Fra meklingen sist helg. Øverst ved bordet mekler Mats Ruland. Foto: Foto: Terje Bergersen

Resultatet av meklingen mellom Negotia og NHO

Partene ble enige om et nytt bilag for callsenterbransjen, med blant annet minstelønnssatser og tillegg for sen arbeidstid. Men man klarte ikke å løse spørsmålet knyttet til tariffhopping.

Negotia har i dag sendt sine tillitsvalgte denne informasjonen om resultatet fra meklingen med NHO som ble avsluttet klokken 07.00 søndag 2. oktober:

«Syv timer på overtid ble det som kjent inngått avtale i forhandlingene med NHO, som medførte at en mulig streik ble avblåst. Meklingen var svært krevende. Negotia hadde som mål at tariffhopping innen callsenterbransjen ikke skulle lønne seg.

Callsenterbransjen har som hovedregel vært organisert i arbeidsgiverforeningen Virke, men da arbeidsgiver i Webhelp Nordic meldte seg ut av Virke og inn i NHO ble Funksjonæravtalen mellom Negotia og NHO gjort gjeldende. Denne avtalen dekket ikke de behovene som våre 63 medlemmer hadde for å opprettholde sine lønns- og arbeidsvilkår. Vi prøvde å løse spørsmålet om tariffhopping under mekling, men fikk dessverre ikke løst dette.

Løsningen innebærer at det innarbeides et nytt bilag til Funksjonæravtalen på NHO-området som gjelder for callsenterbransjen.

Bilaget har minstelønnssatser med ansiennitetsstige opp til fem års ansiennitet, fagbrev- og ubekvemtillegg. Nivået på satsene innebærer at disse er tilsvarende satsene på Virkes Funksjonæravtale med unntak av den øverste satsen. Denne tilsvarer det øverste nivået på Standardoverenskomstens (LO-NHO) satser i lønnsgruppe 2. I tillegg er det lagt inn satser for fagbrev med innplassering avhengig av ansiennitet. Satsene reguleres i mellomoppgjørene, og under hovedoppgjørsårene forhandles satsene som en del av revisjonen av Funksjonæravtalen.

Funksjonæravtalen som tidligere kun har hatt bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, har nå fått et bilag for arbeidstakere innen en bransje som gjennomgående har lavtlønnede ansatte.»

Vedlegg Riksmeklers møtebok

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker