Nyheter

AFP-ordningen er eksempel på et gode som er knyttet opp mot en tariffavtale. Slike koblinger tror jeg vi i større grad må rendyrke framover, sier Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Negotia-leder Arnfinn Korsmo mener tiden er inne for å begrense allmenngjøringen av goder arbeidstakerorganisasjonene har forhandlet fram.

Tut-tut sier Oles bil, den kan kjøre mange mil… Men det koster! Foto: Adobe Stock

Fra 2017 er den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen økt fra 30 øre til 60 øre. Bruk av privatbil i arbeidsgivers tjeneste betyr dermed enda større tap enn før.

Region Nord holdt sitt møte i Brønnøysund på Helgelandskysten. Her er noen av deltakerne på utflukt til det berømte hullet i fjellet Torghatten – og ble overrasket av en aldri så liten snøbyge!

Kompetanse, kontingentsystem og landsmøtefrekvens. Dette var sakene til diskusjon på de nylig avholdte møtene i Negotias regioner.

Tid for lokale lønnsoppgjør. Rådgiver Kathrine Fosnes Olsen (t.v.) og forhandlingssjef Nina Møglestue med de nye håndbøkene til bruk i de lokale lønnsoppgjørene. Foto: Terje Bergersen

Praktisk hjelp og veiledning til forberedelse og gjennomføring av lønnsforhandlingene lokalt, finner du i Negotias nye håndbøker.

Viktig del av forberedelsene til de lokale lønnsforhandlingene. Her fra konferansen i Moss 2016. Foto: Per Anton Berge.

I år blir det 17 lønnskonferanser godt spredt over hele landet. Arrangementene foregår på kveldstid i tidsrommet 19. april til 8. mai. Finn «din» konferanse og meld deg på.

- Forslaget fra YS om individuell pensjonskonto er genialt for sånne som meg, sier Kim Daniel Svendsen (33), tillitsvalgt Negotia. Han har byttet jobb flere ganger og har derfor hatt flere pensjonskapitalbevis. Foto: Terje Bergersen

Som første hovedorganisasjon har YS bestemt seg for hvilken modell man vil gå for når det gjelder fremtidig innskuddspensjon i privat sektor. - Det er bra for sånne som meg, sier Kim Daniel Svendsen.

Negotias representanter i Spekter-oppgjøret. Spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen (t.h.) og nestleder Monica Paulsen. Foto: Liv Hilde Hansen.

Tirsdag kom YS og arbeidsgiver-organisasjonen Spekter til enighet i de innledende lønnsforhandlingene. Resultatet tilsvarer det partene ble enige om i frontfaget.

Aktiv handling. - Jeg tror det er viktig å peke på enkeltområder som det lett kan gjøres noe med, og som kan bidra til bedre integrering, sier Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

I følge SSB er det fortsatt lav yrkesdeltakelse blant mange innvandrergrupper. – Jeg tror bedre norskopplæring er en viktig nøkkel, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo.

Viktig arena. På de årlige regionsmøtene deltar cirka 260 tillitsvalgte fra hele landet. Her fra samlingen til regionene Oslo og Øst i 2016. Foto: Terje Bergersen

Vårens regionsmøter i Negotia står for døren. Det høyaktuelle temaet kompetanse tas opp til diskusjon på samlingene.

- Jeg mener det ikke er grunn til å frykte digitaliseringen, så lenge omstillingene skjer på en sosialt ansvarlig måte, sier sjeføkonom Roger Schjerva i IKT Norge. Foto: Terje Bergersen

- Selv om digitaliseringen kommer for fullt vil det være nok av oppgaver å utføre her i landet, mener Roger Schjerva i IKT Norge.

Innflytelse! - Som tillitsvalgt får du innsyn og er tett på der hvor beslutningene i bedriften tas, sier Egil Kirkebø. Foto: Terje Bergersen

Egil Kirkebø ble kjent med Negotia da forbundet presenterte seg på universitetet han gikk på. Nå er han en erfaren tillitsvalgt.

Fra forhandlingene mellom YS og Virke. Fra høyre: Monica Paulsen (Negotia), Linda Jæger (Yrkestrafikkforbundet), Tor André Sunde (Finansforbundet), Inger Lise Blyverket (Virke), Trond Ellefsen (Delta) og Vegar Einan (Parat). Foto: Vetle Daler

Partene kom til enighet i de sentrale forhandlingene fredag. Resultatet er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

Wenche Røsåsen Nitteberg, tillitsvalgt ved Alere Technologies og styremedlem i avdeling Oslo & Omegn, mottok aktivitetsprisen på regionsmøtet i fjor. Foto: Terje Bergersen

Kjenner du en i Negotia som fortjener en oppmerksomhet for god innsats? Da kan du foreslå vedkommende som kandidat til Aktivitetsprisen 2017.

-En ramme på 2,4 prosent innebærer et ansvarlig lønnsoppgjør, men er ikke bestemmende for de lokale forhandlingene Negotias medlemsgrupper går i gang med utover våren, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Partene kom tirsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. Rammen blir på 2,4 prosent, og innbakt i dette ligger et eget lavlønnstillegg.

Felles innsats virker. Fra venstre: Arbeidsminister Anniken Hauglie, YS-leder Jorunn Berland, koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug og Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen. Foto: Julie Wentzel Frøland

Bare i Oslo er det avslørt 11 kriminelle nettverk i arbeidslivet det siste året. - Dette er gledelig og viser at felles innsats nytter, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS er med! Sektoransvarlig i YS Privat, Christopher Navelsaker, sitter i referansegruppen i forbindelse med evalueringen av AFP. Foto: Terje Bergersen

Nå i 2017 skal ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor evalueres. Hva betyr dette egentlig? Og hva er YS’ forventninger til videreføringen av AFP?

En varmere påske med Negotia. Det praktiske og stilige sitteunderlaget i ull kan bli ditt. Foto: Terje Bergersen.

Skal du ut på tur i påsken? Her har du sjansen til å skaffe deg et Negotia sitteunderlag i ekte ull!

- Heltidsstilling og lik lønn for arbeid av lik verdi er grunnleggende for likestillingen, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Andelen kvinner som jobber deltid har sunket markant de senere årene, viser tall fra YS Arbeidslivsbarometer.

YS-leder Jorunn Berland og forhandlingsdirektør Rolf Andreas Nergård i NHO, under kravoverleveringen til frontfaget 6. mars. Foto: Audun Hopland/Ta Del

– YS krever at lønnsoppgjøret i privat sektor minst må bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland.

UNI og generalsekretær Philip Jennings støtter de Teleperformance-ansatte i Den dominikanske republikk i kampen for å fagorganisere seg. Her fra UNIs verdenskongress i 2014. Foto: Terje Bergersen.

Ansatte hos selskapet Teleperformance i Den dominikanske republikk nektes å organisere seg. Negotias internasjonale organisasjon UNI Global Union står opp for rettighetene deres.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker