Nyheter

Fra meklingen i årets tariffrevisjon mellom Negotia og NHO. Foto: Terje Bergersen

Negotias forbundsstyre har bestemt at årets oppgjør med NHO skal evalueres med ekstern bistand.

Negotias forbundsleder Arnfinn Korsmo har sendt brev til myndighetene med innspill til statsbudsjettet for 2017. Foto: Terje Bergersen

Raskere integrering av flyktninger, mer helhetlig livsfasepolitikk og økt fokus på likelønn. Dette er blant innspillene Negotia gir til det nylig framlagte satsbudsjettet.

Meklingen på Oljeoverenskomsten ble avsluttet med enighet klokken 03.00 fredag 7. oktober.

Negotias nestleder Monica Paulsen mener fagforeningskontingent burde vært fradragsberettiget i sin helhet. Foto: Terje Bergersen

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen og beholde fagforeningsfradraget på eksisterende nivå, 3850 kroner per år. – Skuffende, sier Negotias nestleder Monica Paulsen.

Torsdag gjennomføres mekling på Oljeoverenskomsten. Meklingen er et resultat av at YS-forbundet Safe ikke har kommet til enighet i sine lokale lønnsforhandlinger.

Fra meklingen sist helg. Øverst ved bordet mekler Mats Ruland. Foto: Foto: Terje Bergersen

Partene ble enige om et nytt bilag for callsenterbransjen, med blant annet minstelønnssatser og tillegg for sen arbeidstid. Men man klarte ikke å løse spørsmålet knyttet til tariffhopping.

havn etter mekling syv timer på overtid. Fra venstre: Arnfinn Korsmo (forbundsleder), Nils Blomhoff (forhandlingsleder under meklingen) og Nina Møglestue (forhandlingssjef). Foto: Terje Bergersen

Etter mekling syv timer på overtid kom Negotia og NHO til enighet. Det blir dermed ingen streik.

Mekler Mats Ruland hos Riksmekleren samlet partene fredag formiddag. Deler av Negotia/YS-delegasjonen, fra venstre: Nils Blomhoff, Arnfinn Korsmo, Nina Møglestue, Sverre Josvanger og Kjell Morten Aune. Foto: Terje Bergersen

Partene møttes hos Riksmekleren på formiddagen fredag 30. september. Fristen for enighet er ved midnatt lørdag 1. oktober.

Tirsdag 27. september meldte Negotia plassfratredelse for 51 medlemmer i callsenterbedriften Webhelp Nordic

God oppslutning på Negotias konferanse for tillitsvalgte, som i år holdes på Olavsgaard Hotel i Skedsmo utenfor Oslo. Foto: Terje Bergersen

Oppslutningen om tillitsvalgtkonferansen har vært upåklagelig de seneste årene. Den gode tradisjonen ble slett ikke gjort til skamme i år heller.

- Aktualiteten av EWC-arbeid øker med framveksten av multinasjonale selskaper, sier nestleder Monica Paulsen (t.v.) og advokat Bjørg Anne Rynning. Den helt nye håndboka er tilgjengelig som digitalt e-magasin på Negotias nettside. Foto: Terje Bergersen

Ansatte i selskaper med aktivitet i flere europeiske land har rett til formalisert samarbeid på tvers av landene. Negotia lanserer nå en håndbok til dette formålet.

Etter en utviklingsfase på rundt et år nærmer den nye politiske plattformen seg ferdigstillelse. Interesserte kan fortsatt komme med innspill.

Fra forhandlingene med NHO mandag 12. september. Foto: Terje Bergersen

Mekling i tariffoppgjøret mellom Negotia og NHO er nå berammet til fredag 30. september og lørdag 1. oktober.

Onsdag ble det brudd i forhandlingene med NHO vedrørende Salgsfunksjonæravtalen.

Bare kort tid etter oppstarten mandag, ble det brudd i tarifforhandlingene mellom Negotia og NHO. Nå går oppgjøret til mekling.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

YS og Virke ble fredag 9. september enige om en avtaleløsning i hovedforhandlingene i området helse, utdanning og kultur (HUK).

Viktig oppgjør! Spørsmålet om tariffhopping, hvor arbeidsgivere organiserer seg bort fra avtalte lønnsforpliktelser, er avgjørende å finne en løsning på i tariffoppgjøret ned NHO. Forbundsleder Arnfinn Korsmo (midten) med advokat Nils Blomhoff og rådgiver Kathrine Fosnes Olsen. Foto: Terje Bergersen

Avtalerevisjonen mellom Negotia og NHO starter mandag 12. september. Funksjonæravtalen og salgsfunksjonæravtalen dekker nær 11 000 av forbundets medlemmer.

I tidsrommet 13. – 16. september gjennomføres mekling for tariffavtaler i Relacom. Innretning av tjenestepensjonen er et springende punkt. 
SISTE: PARTENE ER KOMMET TIL ENIGHET!

- Vi jobber i fellesskap med YS for å styrke verneombudenes rolle i arbeidet med å gjøre virksomhetene grønnere, sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Det er for tiden stor debatt om «grønt skifte». I mange sammenhenger mangler konkrete forslag. Negotia har sammen med YS sett på om arbeidsmiljøloven konkret kan bli grønnere.

En god arena for både faglig påfyll og nettverksbygging. Her fra fjorårets konferanse, som samlet rundt 130 tillitsvalgte. Foto: Terje Bergersen

Framtidens arbeidsliv vil være i fokus når Negotia holder sin store konferanse for tillitsvalgte 22. og 23. september. Og det er fortsatt noen plasser igjen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker