Nyheter

YS stiller som vanlig i Pride-paraden i Oslo, som i år går av stabelen lørdag 25. juni. Foto: Irene Maili Aga.

I hele juni markeres mangfold, fellesskap og likeverd med regnbuens farger gjennom Pride. Se videohilsen fra Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle – og bli med i paraden lørdag 25. juni.

PÅ GRUNN AV DE TRAGISKE HENDESENE I OSLO NATT TIL LØRDAG, ER ALLE PRIDE-ARRANGEMENTER AVLYST!

Kompetanseprogrammet utdanner tillitsvalgte i Negotia. Her fra kurs høsten 2021. Foto: Terje Bergersen

På kompetanseprogrammet for tillitsvalgte som starter med første samling 31. august, er det ledige plasser. Først til mølla …!

Stiller hos Riksmekleren. Spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen fra arbeidslivsavdelingen i Negotia, og Oddvin Haram, hovedtillitsvalgt for Negotias medlemmer i OneCo Networks.

14. juni blir det mekling i lønnsoppgjøret mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som omfatter Negotias medlemmer i selskapet OneCo Networks AS.

NB! MEKLINGEN ER AVSLUTTET. PARTENE KOM TIL ENIGHET INNEN FRISTENS UTLØP.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen ILO vedtok for tre år siden sin konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet. Først nå i våres sendte norske myndigheter saken på høring. Negotia har gitt eget svar.

Kimiya Sajjadi og Big Enough Global ble tildelt YS' Likestillingspris 2021 for sitt arbeid for et flerkulturelt arbeidsliv. Her med Hans-Erik Skjæggerud, juryleder og 1. nestleder i YS. Foto: Siv Bjelland

Likestillingsprisen vil som vanlig bli delt ut på YS-konferansen som i år arrangeres 25. oktober. Juryen for prisen ber om forslag til kandidater innen 23. august.

Arbeidslivets representanter i bransjeprogrammet. Fra venstre: Espen Lynghaug (NHO Mat og drikke), Endre Lie (Fellesforbundet/LO) og Eirik Bornø (Negotia/YS). Foto: Terje Bergersen

Nylig nedsatte regjeringen tre nye bransjeprogram hvor målet er å utvikle relevante tilbud innen etter- og videreutdanning. Negotias 1. nestleder Eirik Bornø representerer YS/Negotia i programområdestyret for jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen.

- Medlemmene bekymrer seg over at bilgodtgjørelsen ikke lenger dekker kostnadene etter prisøkningen på drivstoff, sier Trond Vegard Sæle. Foto: Privat

I et oppslag i VG forteller Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle at han og selgerkollegene i Ringnes sliter med utgiftene til bruk av bil i jobben, etter at drivstoffprisene har skutt i været.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Torsdag kom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke til enighet i årets lønns- og tariffoppgjør. Resultatet tilsvarer en ramme på 3,7 prosent.

Regjeringen og Stortinget skal i løpet av våren vedta revidert nasjonalbudsjett 2022. Foto: Terje Bergersen

12. mai legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022. Negotia har levert innspill på områder knyttet til kraftkrise, flyktningsituasjon, kompetanse, beredskap og matmakt.

YS viser sin støtte til Ukraina i forbindelse med inntektspolitisk konferanse i mars. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Negotia benytter årets 1. mai til å markere solidaritet med det ukrainske folket. - Russland må respektere folkeretten og stanse krigshandlingene nå, sier forbundsleder Monica A. Paulsen i sin videohilsen i anledning dagen.

Foto: Terje Bergersen

Lønnsoppgjøret ute på bedriftene er i gang eller står for døra. I Negotias lønnshåndbøker finner du de praktiske tipsene du trenger til forberedelse og gjennomføring.

- Hele og faste jobber til dem som ønsker det skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Heltidsstilling er viktig for folks mulighet til å forsørge seg selv, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

– Vi er svært fornøyd med at regjeringen går inn for lovendringer som vil styrke ansattes rett til hele og faste jobber, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Fra kravoverrekkelsen mandag 4. april. Delegasjonen til Negotia og YS til høyre, Virke-delegasjonen til venstre. Nå er det pause i forhandlingene. Foto: Terje Bergersen

Negotia har valgt å ta en pause i tariffoppgjøret med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Partene har forhandlet siden mandag 4. april.

Leder for Spekter, Anne-Kari Bratten (til venstre) og leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Liv Hilde Hansen

Medlemmene i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 7 800 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt.

Negotias delegasjon i Spekter-oppgjøret, fra venstre: 1. nestleder Eirik Bornø, spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og rådgiver Bjørn Erik Engvin. Foto: Liv Hilde Hansen

Oppgjøret mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter startet tirsdag. Negotia er deltakende på vegne av sine medlemsgrupper på dette tariffområdet. Hovedkravet er økt kjøpekraft for medlemmene.

Negotia-rådgiver og forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen overleverer tariffkravene i årets hovedoppgjør til Torgeir Kroken, forhandlingsleder Virke. Foto: Terje Bergersen

Årets tarifforhandlinger mellom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke startet mandag. Både lønn og avtaletekster skal forhandles.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Fra 20. april til 3. mai holder Negotia årets lønnskonferanser. I år tas den gode tradisjonen med regional gjennomføring opp igjen. Nå er det klart for påmelding.

Nei, dette er ikke en aprilspøk. Her har du rett og slett et knalltilbud på tannhelseforsikring. Obs! Kampanjeperioden er begrenset.

- Pandemiens tiltak og nedstengninger har i europeisk målestokk forverret situasjonen til mange unge, sier Negotia-nestleder Trond Vegard Sæle som også er president i UNI Youth Europa. Denne uka holdt han innlegg på en høringskonferanse i Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg (EESC). Foto: Terje Bergersen

Mandag denne uka holdt Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle innlegg for Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg (EESC) om unges deltakelse i det europeiske arbeidsmarkedet.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Nylig kom den oppdaterte forskriften med de nye reglene for hjemmekontor. – Selv om regjeringen nå tar viktige grep for å tydeliggjøre grensene mellom arbeidsdag og fritid på hjemmekontor, viser den berøringsangst for mange av de viktige spørsmålene vi har stilt i høringsprosessen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker