Nyheter

Negotia har kartlagt tillitsvalgtes opplevelse av hvordan de økte strømprisene slår ut i deres bedrifter, og hvor godt regjeringens støttetiltak treffer. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

En nylig gjennomført undersøkelse blant Negotias tillitsvalgte forteller at de aller fleste virksomhetene klarer seg bra til tross for økte strømpriser. Noen er likevel bekymret.

Negotia avdeling Innlandet har mange gode aktiviteter for medlemmene. Her noen av deltakerne på årets sommertur med "Mjøsas hvite svane" – Skibladner. Foto: Aina Fevang

Aktivitet lokalt i Negotia er viktig for samholdet og styrken i organisasjonen. Økonomisk støtte ytes fra ordningen med 3-prosentmidler. Søknadsfristen er 20. desember.

- En viktige oppgave for oss er å fremme Nordens arbeid og innflytelse opp mot det øvrige UNI-fellesskapet, sier Eirik Bornø som nylig ble valgt for et nytt år som president i UNI Nordic ICTS. Foto: Terje Bergersen

Negotias 1. nestleder Eirik Bornø er nylig gjenvalgt som president for UNI Nordic ICTS. - Hyggelig å få tillit til å gå på en ny periode, sier han.

Illustrasjon: AdobeStock

Blir hjemmekontoret en permanent ordning framover, er det tilbake til kontorpulten eller er det hybridordninger som vil prege den nye arbeidshverdagen vår? Bli med på webinar onsdag 19. oktober klokka 09:00-10.00.

- Når renta stiger og alt blir dyrere betyr det mye for en vanlig arbeidstaker å få dekket utgiftene til kjøring i jobb, sier Paulsen. foto: Terje Bergesen

Negotia jubler for økning i fagforeningsfradrag og styrking av tilsynet for dagligvarebransjen, men er bekymret for økte kostnader for de som kjører mye i jobb.  

Prisen Årets tillitsvalgt ble i 2021 tildelt Vidar Gundersen, leder for Negotia-klubben i Hennig Olsen Is. Foto: Terje Bergersen

PÅMINNELSE. Denne utmerkelsen går hvert år til en tillitsvalgt i Negotia som det seneste året har gjort en ekstraordinær innsats for medlemmer i klubb eller avdeling.

- Som medlem i YS' programkomite og YS' hovedstyre er jeg opptatt av at forbundene jobber godt sammen for å sikre et robust og sunt arbeidsliv framover, sier Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Valgkomiteen i YS har levert innstilling på ledertrio for neste periode. Negotia-leder Monica A. Paulsen foreslås som 2. nestleder, en videreføring av vervet hun har i dag. Valget foregår på YS-kongressen 25. til 26. oktober.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Tirsdag ettermiddag kom Negotia og NHO til enighet i årets tariffoppgjør på Selgeravtalen.

- Vi ønsker å kartlegge hvordan regjeringens strømpakke til næringslivet treffer ute i bedriftene hvor Negotia har medlemsgrupper, sier forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Fredag la regjeringen fram en pakke med støtteordninger til næringslivet i forbindelse med energikrisen og de skyhøye strømprisene som oppleves i deler av landet for tiden. I nærmeste framtid vil Negotia sende ut en spørreundersøkelse til tillitsvalgte om hvordan strømpakken "treffer".

Forhandlingsdelegasjonen. Fra venstre: Tillitsvalgt i Coca Cola, Lars Einar Ingvaldsen, rådgiver Anne Kathrine Nordvang, forbundsleder Monica A. Paulsen, nestleder i arbeidslivsavdelingen Nils Blomhoff og tillitsvalgt i Tine, Ottar Råd. Foto: Terje Bergersen

Torsdag ettermiddag kom Negotia og NHO til enighet i årets tariffoppgjør på Funksjonæravtalen.

Sterkt panel. Fra venstre: Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia; Imran Rashid, lege, forfatter og "ekspert" på digital sunnhet; Kaja Breivik Furuseth, fagdirektør Datatilsynet; Christian Pedersen, adm. dir. i Tietoevry og styreleder i Abelia; Jon-Roar Selenius, tillitsvalgt Tietoevry. Debattleder Terje Svabø, kjent fra blant annet NRK.

Rundt 100 tillitsvalgte er samlet på Gardermoen til Negotiakonferansen torsdag og fredag denne uka. Programmet har overskriften "kunsten å overleve i et digitalt arbeidsliv.

Arkivfoto: Terje Bergersen

Fikk du ikke plass på Negotiakonferansen som går av stabelen torsdag og fredag denne uka? Fortvil ikke – du kan følge programmet på strømming.

Diplom og 15 studiepoeng. Fullført tillitsvalgtutdanning ble feiret 5. september. Fra venstre: Jens Barland, Høyskolen Kristiania; tillitsvalgte og studiedeltakere Roger Rønning og Oddbjørn Myklebust; Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Det siste året har fem tillitsvalgte i Negotia deltatt i et utdanningsprogram i regi av Høyskolen Kristiania. Mandag 5. september var det uteksaminering med tildeling av diplom.

- Den lave arbeidsledigheten vi opplever for tiden gir en gyllen mulighet til å få flere av dem som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Samtidig er det viktig at kompetanseutviklingen styrkes, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

- Stigende priser på mat, bensin og andre varer utgjør en betydelig belastning for økonomien til medlemmene våre, sier YS-leder Erik Kollerud.  

Prisen Årets tillitsvalgt ble i 2021 tildelt Vidar Gundersen, leder for Negotia-klubben i Hennig Olsen Is. Foto: Terje Bergersen

Denne utmerkelsen går hvert år til en tillitsvalgt i Negotia som det seneste året har gjort en ekstraordinær innsats for medlemmer i klubb eller avdeling.

Negotiakonferansen er møteplass og arena for faglig påfyll og inspirasjon. Her fra konferansen i 2021. Foto: Terje Bergersen

Snart er det tid for Negotiakonferansen igjen. Som vanlig blir det et bredt sammensatt program over to dager, med høyaktuelle temaer for arbeidslivet. Det er ennå ikke for sent å melde seg på.

Paneldebatten på Arendalsuka tirsdag morgen fikk fram flere interessante sider ved å både drive frivillig organisasjonsliv og arbeidsliv på en god måte. Her fra panelet: Kjartan Almenning (t.v.), leder for ideell og velferd i Abelia; Monica Paulsen, forbundsleder i Negotia og Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM. (Foto av hele panelet nederst i saken).

ARENDALSUKA. 2022 er frivillighetens år. Men frivilligheten drives også fram av arbeidstakere i de ulike organisasjonene som legger til rette for frivilligheten. Hvordan er det mulig å drive en frivillig organisasjon basert på prosjektmidler, og samtidig tilby en stabil og trygg arbeidsplass for de lønnede arbeidstakerne? 

På Negotias kurs legges det stor vekt på praktiske oppgaver med egendeltakelse, som skaper gode læringsprosesser. Her fra kompetanseprogrammet for tillitsvalgte. Foto: Terje Bergersen

Tillitsvalgte som har gjennomført kurs har flere møter med ledelsen og opplever større medbestemmelse på arbeidsplassene sine.

Tonje Eikås Nygård er ansatt i et vikariat som juridisk rådgiver i Arbeidslivsavdelingen. Hun tiltrer 15. august.

Den nye vikaren i Negotias administrasjon, Tonje Yasmine Lie Aarud, kjenner organisasjonen godt gjennom mange års medlemskap og ulike tillitsverv.

Tonje Yasmine Lie Aarud (38) er ansatt i vikarstilling som administrasjonskonsulent i Negotia med tiltredelse 15. august.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker